Za drugim podejściem rząd przyjął rozwiązanie pozwalające na zawieszenie w tym roku spłaty czterech rat hipotek.

„Rząd pomoże osobom, które posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach i przedłuży tzw. wakacje kredytowe na 2024 rok. Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale. Zwiększy się także wsparcie dla kredytobiorców” – poinformowano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Wakacje kredytowe 2024. Jedna istotna zmiana

Nie było to pierwsze podejście rządu Donalda Tuska do projektu ustawy, która ma ulżyć spłacającym hipoteki, którzy zostali dotknięci w ostatnich latach mocnym wzrostem stóp procentowych. Przed dwoma tygodniami gabinet nie podjął finalnej decyzji. Resort finansów miał przygotować dodatkowe analizy.

Komunikat w sprawie decyzji rządu wskazuje, że w porównaniu z wcześniejszą propozycją zmieniła się jedna istotna rzecz: obniżono próg dochodu uprawniający do skorzystania z wakacji kredytowych. Wcześniej proponowano, by uprawniała do tego sytuacja, w której obsługa rat pochłania co najmniej 35 proc. dochodu kredytobiorcy. Teraz mowa o 30 proc. Dodatkowo wakacje kredytowe będą przysługiwały w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku „kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci”.

Wakacje kredytowe 2024. Maksymalna kwota kredytu

W porównaniu z wcześniejszą wersją projektu nie zmieniła się maksymalna kwota kredytu, jaki może być objęty wakacjami – będzie to 1,2 mln zł.

„Należy założyć, że wakacjami kredytowymi może zostać objętych 562 tys. umów kredytowych (przy założeniu współczynnika rata do dochodu 30 proc.). Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane Urzędu KNF maksymalny koszt roczny, przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100 proc. uprawnionych, to ok. 4,7 mld zł” – napisano w ocenie skutków regulacji. Projektodawcy zaznaczają, że przy założeniu, że wykorzystanie mechanizmu będzie podobne, jak dotychczas (w latach 2022–2023 nie obowiązywały żadne progi), to koszt dla sektora bankowego zmaleje do 3,3 mld zł”.

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców bardziej dostępny

Przyjęty przez rząd projekt ustawy dotyczy również Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Chodzi o zwiększenie dostępności FWK, które będzie polegało na obniżeniu progu wskaźnika raty do dochodu z 50 proc. do 40 proc. Pomoc polega na przejęciu przez FWK spłaty rat hipoteki. Jej maksymalny czas ma być wydłużony z 36 do 40 miesięcy, a dostępna co miesiąc kwota zwiększona z 2 tys. do 3 tys. zł. Maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia wyniesie 120 tys. zł.

„Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej” – napisano w komunikacie z posiedzenia rządu. Oznacza to, że maksymalny poziom dochodu uprawniający do uzyskania wsparcia z FWK dla gospodarstwa jednoosobowego wzrośnie do 1940 zł, z 1552 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego do zależnej od liczby osób w gospodarstwie wielokrotności 1500 zł (dotąd liczbę członków rodziny mnożono przez 1200 zł). ©℗