Ile by kosztowało przewalutowanie przy kursie zbliżonym do obecnego? A ile gdyby frank kosztował 5 zł? KNF zapytała o to instytucje kredytowe
Na potrzeby prac nad projektem restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych banki muszą odpowiedzieć na dwie ankiety Komisji Nadzoru Finansowego. W pierwszej termin na udzielenie odpowiedzi miały do minionego piątku. Dotyczyła ona kosztów związanych z różnymi wariantami przewalutowania kredytów i zrekompensowania klientom spreadów walutowych (różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut). W drugiej odpowiadają na szczegółowe pytania dotyczące tego, ile ich instytucje zarobiły dotychczas na kredytach walutowych.
W przypadku pierwszej banki miały przedstawić szczegółowe wyliczenia, począwszy od tego, ile walutowych kredytów hipotecznych i na jaką wartość miały w bilansach w końcu ub.r., przez dokładne określenie kwot, jakie banki musiałyby oddać klientom z tytułu spreadów. Osobno dla kredytów z każdego roku – od 2000 do sierpnia 2011 r., od kiedy kredyty walutowe są de facto zakazane. Szacunki mają też pokazać wysokość odsetek ustawowych oraz kwoty do zwrotu dla osób, które kredyty już spłaciły. I jeszcze jak zmieniłaby się wartość kredytów w wyniku restrukturyzacji. Prócz tego banki miały zaprezentować wpływ przyjęcia ustawy prezydenckiej na tegoroczne wyniki i współczynnik kapitałowy, czyli podstawowy wskaźnik bezpieczeństwa. KNF zwróciła się też o dane dotyczące marż i spreadów w kolejnych miesiącach od początku 2000 r. do końca 2015 r.