Nie tylko dochody i zobowiązania mogą mieć wpływ na to, czy otrzymamy kredyt. Banki wezmą pod uwagę także wiek przyszłego kredytobiorcy. W jaki sposób może on wpłynąć na możliwość zaciągnięcia pożyczki oraz warunki, na jakich zostanie ona udzielona?

Osoby starsze niewątpliwie mogą mieć problem z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na 30 lat, bardzo młode zaś często pozbawione są stałego źródła dochodów, co może im zamknąć drogę nawet do niewielkiej pożyczki gotówkowej.

Aktualne porównanie kredytów hipotecznych. Sprawdź wyniki!

Hipoteka tylko dla młodych?

Reklama

Wiek kredytobiorcy to bardzo ważny czynnik przy obliczaniu zdolności kredytowej przy hipotekach. Wynika to między innymi z rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, która zobowiązuje banki do uwzględniania spadku dochodów klientów po przejściu na emeryturę.

W praktyce oznacza to, że banki w miarę podobnie traktują klientów do 35. roku życia - jeśli mają oni taką samą sytuację finanasową, mogą liczyć na podobne warunki finansowania. Po przekroczeniu tego progu wiekowego mogą już jednak zacząć się schody. Zdolność kredytowa maleje wraz z wiekiem, nawet przy takich samych dochodach. Analitycy Home Broker, pośrednika na rynku nieruchomości, obliczyli, że małżeństwo 65-latków może pożyczyć nawet cztery razy mniej niż małżeństwo 25-latków.

Reklama

Istotnym czynnikiem jest także maksymalny wiek w momencie spłaty zadłużenia. Banki mogą samodzielnie decydować o tym, gdzie ustawić tę granicę. Zwykle znajduje się ona między 70. a 80. rokiem życia. Parametr ten bezpośrednio wpływa na maksymalny okres kredytowania oraz wysokość raty. Co więcej, od starszych klientów banki mogą wymagać dodatkowego lub podwyższonego ubezpieczenia na życie. Opłacanie takiej polisy może znacząco zwiększyć koszty kredytowania.

O pożyczkę gotówkową łatwiej starszym

W przypadku pożyczki gotówkowej wiek klienta ma mniejsze znaczenie. Wynika to z tego, że jest to zobowiązanie krótkoterminowe. Ważniejsze więc są stałe dochody oraz historia kredytowa. Z tego też powodu większy problem z usykaniem takiego kredytu mogą mieć osoby młode niż emeryci. Emeryt jest wręcz mile widziany w banku jako kredytobiorca zaciągający pożyczkę gotówkową, bowiem świadczenie emerytalne traktowane jest jako stabilne źródło dochodów.
Osoby starsze muszą się jednak liczyć z koniecznością dokupienia ubezpieczenia na życie.

Jak sytuacja wygląda natomiast w przypadku młodych osób? To zależy głównie o wysokości, źródła i regularności ich dochodów. I w tym najczęściej tkwi problem. Osoby niemające stałej pracy, a w takiej sytuacji często są młodzi, mogą mieć poważne trudności z uzyskaniem pożyczki. Z całą pewnością nie dostaną jej także osoby niepełnoletnie, czyli poniżej 18. roku życia.

Jak utorować sobie drogę do pierwszej pożyczki? Najlepszym sposobem jest rozpoczęcie korzystania z różnego rodzaju produktów bankowych najwcześniej jak to możliwe (np. konto, karta, produkty oszczędnościowe). Długa historia kontaktów z danym bankiem może go przekonać do tego, że jesteśmy wiarygodnym kredytobiorcą i skłonić do udzielenia pierwszej, niewielkiej pożyczki.

Kupujesz mieszkanie, budujesz dom? Tutaj znajdziesz najlepsze kredyty!

Zarówno osoby bardzo młode, jak i starsze mogą być w sytuacji nie do pozazdroszczenia w przypadku starania się o wybrane produkty kredytowe. Wiek niestety jest dla banków istotnym kryterium decydującym o przyznaniu finansowania. Nawet jeśli podejmie decyzję na tak, to często należy liczyć się z gorszymi warunkami niż te, które otrzymają osoby w średnim wieku.