Za zupełnie niewłaściwą należy uznać możliwość realizacji zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych w SKOK ze środków funduszu gwarancyjnego banków – alarmuje Konfederacja Lewiatan w swojej opinii do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Taką ewentualność przewiduje projektowany art. 252a ust. 1 projektu.
Jak przekonuje organizacja pracodawców, projektodawca powinien zwrócić uwagę na sposób działalności prowadzonej przez SKOK oraz długoletni brak nadzoru nad tą działalnością. Innymi słowy, zdaniem Lewiatana nie ma podstaw, aby za kłopoty kas, do których one same się przyczyniły, płaciły banki.
Reklama
Problemem dla banków może być w szczególności brzmienie art. 259 ust. 3 pkt 1 projektu. Stanowi on, że osiągnięcie minimalnego poziomu funduszu gwarantowania SKOK nastąpi dopiero do 31 grudnia 2020 roku. „Takie rozwiązanie prowadzi de facto do przerzucenia kosztów finansowych związanych z fatalną sytuacją w kasach SKOK na banki i ich klientów” – podkreśla konfederacja.
Lewiatan ma propozycję, jak należałoby zmienić przepisy. Jej zdaniem należy rozdzielić fundusze gwarancyjne banków i kas, a termin osiągnięcia przez kasy minimalnego poziomu funduszu gwarancyjnego istotnie skrócić, np. do końca 2016 r. Na to jednak, co nie jest tajemnicą, wiele kas nie ma środków. Zobowiązanie ich więc do wniesienia stosownych wpłat do systemu zabezpieczającego depozyty mogłoby w praktyce doprowadzić część kas do upadłości.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach