Getin Noble Bank oraz Bank Polska Kasa Opieki podejrzewane są o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie wszczął przeciwko nim postępowania. Wszystko dlatego, że banki te nie zawsze uwzględniały ujemny LIBOR przy obliczaniu wysokości raty kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich.
Oprocentowanie kredytów hipotecznych w walutach obcych stanowi sumę marży ustalonej przez bank oraz LIBOR-u. Mimo to w pewnym momencie niektóre banki przestały brać pod uwagę ten ostatni czynnik przy wyliczaniu miesięcznej raty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Było to oczywiście związane z wprowadzeniem przez szwajcarski bank narodowy pod koniec stycznia tego roku ujemnych stóp procentowych (-0,75 proc.). Wówczas okazało się, że niektóre marże zostały ustalone na tak niskim poziomie, że po uwzględnieniu ujemnego LIBOR-u banki nie tylko nie pobrałyby odsetek, ale jeszcze musiałyby obniżyć klientom raty. A to – zdaniem banków – byłoby niezgodne z wynikającą z prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128) zasadą odpłatności kredytów. W związku z tym Getin Noble Bank oraz Bank Polska Kasa Opieki uznały, że oprocentowanie składać się będzie tylko z marży.
Teraz prezes UOKiK sprawdzi, czy taka praktyka nie naruszała przypadkiem zbiorowych interesów konsumentów.