Zgodnie z projektowanymi regulacjami banki będą zobowiązane do oferowania podstawowego rachunku płatniczego. Usługa ta będzie bezpłatna, jednak nie będzie skierowana do wszystkich. Skorzystać z niej będą mogli tylko ci, którzy nie mają żadnego innego rachunku płatniczego. Proponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie ubankowienia polskiego społeczeństwa, czyli podwyższenie odsetka osób posiadających konto.
Jako że taki rachunek służyć ma przede wszystkim do zarządzania domowym budżetem, resort finansów proponuje miesięczny limit bezpłatnych transakcji. Posiadacz takiego rachunku będzie mógł za darmo wykonać 10 przelewów oraz 10 wpłat i wypłat gotówkowych. Powyżej tego limitu dostawca usług płatniczych będzie mógł pobierać od konsumenta opłatę. Nie będzie mogła być jednak wyższa niż najczęściej pobierana opłata za taką samą usługę w danym banku.