Prawie 8,7 tys. umów na kwotę ponad 550 mln zł – to ubiegłoroczne efekty działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

To dane prowadzącego fundusz państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. FWK działa od 2016 r. Powołano go, aby pomóc przede wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji osobom spłacającym kredyty hipoteczne w walutach obcych. Wzrost zainteresowania wsparciem nastąpił jednak dopiero w ub.r., gdy pomocy zaczęli potrzebować spłacający hipoteki złotowe. Podwyżki stóp procentowych sprawiły, że w wielu przypadkach miesięczne raty są dwa razy większe niż w latach 2020–2021.
Liczba umów zawartych przez FWK w 2022 r. była niemal siedmiokrotnie wyższa niż łączna liczba kontraktów pomocowych podpisanych w poprzednich sześciu latach funkcjonowania funduszu. Wartość umów niemal 15-krotnie przekracza zsumowaną wartość pomocy w poprzednich sześciu latach.
Zmiany w zainteresowaniu wsparciem z państwowego funduszu miały miejsce również w trakcie 2022 r. W pierwszych dwóch miesiącach liczba nowych umów nie przekraczała dziesięciu. Później – w takt podwyżek stóp i otrzymywania przez kredytobiorców informacji o wyższych kwotach rat – zaczęła szybko rosnąć. W czerwcu FWK zawarł ponad 1,5 tys. umów. Miesiąc później – ponad 1,8 tys. Kolejne miesiące przyniosły uspokojenie, czemu sprzyjało wejście w życie przepisów o wakacjach kredytowych.
W ubiegłym roku posiadacze hipotek mieli możliwość opuszczenia czterech z pięciu ostatnich rat. Najczęściej wybierano okres pomiędzy sierpniem a listopadem. To oznacza, że w grudniu trzeba było wrócić do spłacania kredytów. I w ostatnim miesiącu 2022 r. nastąpił 17-proc. wzrost liczby i wartości umów w porównaniu z listopadem. FWK zawarł 610 umów na kwotę 40,4 mln zł.
W ramach udzielanego wsparcia FWK może przez trzy lata spłacać kredyt mieszkaniowy za klienta banku. Maksymalna kwota to 2 tys. zł miesięcznie. Po dwóch latach od zakończenia wsparcia pomoc jest zwracana – w równych nieoprocentowanych ratach. Spłata trwa 12 lat. Jeśli jednak 100 pierwszych rat zwrotu pomocy odbywa się bez opóźnień, to pozostające 44 raty o wartości 22 tys. zł są umarzane.
Maksymalna kwota pomocy to 72 tys. zł. Od maja 2022 r. średnia kwota umów zawieranych przez FWK przekracza 60 tys. (w listopadzie i grudniu było to nawet ponad 66 tys. zł).
Od początku działalności FWK podpisał 9,96 tys. umów na 591,4 mln zł. Gdy powstawał, krajowe banki zasiliły go 600 mln zł. „Wolne środki w funduszu na 31.12.2022 r. wynoszą ponad 1,4 mld zł” – podaje biuro prasowe BGK. W ramach ogłoszonego wiosną ub.r. przez premiera Mateusza Morawieckiego pakietu pomocy dla kredytobiorców przewidziano dokapitalizowanie FWK przez banki właśnie kwotą 1,4 mld zł.
Bankowcy zwracają uwagę, że koszty wzmocnienia FWK oraz wakacji kredytowych znacząco zmniejszyły ubiegłoroczny wynik sektora. Część z nich od początku podkreślała jednak, że rządowe rozwiązania zapobiegną pogorszeniu jakości hipotek. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec października 2022 r., z 475 mld zł kredytów mieszkaniowych tylko 9,6 mld zł to tzw. należności ze stwierdzoną utratą wartości (prawie 3,9 mld zł to kredyty w walutach obcych). W porównaniu z październikiem 2021 r. wartość kredytów zakwalifikowanych do tej grupy zmniejszyła się o prawie 1,9 mld zł. Równocześnie jednak o 3,4 mld zł do 41,3 mld zł urosła kwota kredytów w tzw. koszyku 2, czyli etapie przejściowym pomiędzy tymi o dobrej jakości a tymi z utratą wartości. ©℗