Ile jest ostatecznie sprzeciwów do decyzji o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku? Jaka ich część pochodzi od posiadaczy hipotek walutowych?
Skarg na decyzję administracyjną mamy ok. 10 tys., z tego 70 proc. pochodzi od frankowiczów. Oni, tak jak każdy inny skarżący, mogą wskazać swój interes prawny. W moim przekonaniu to dość karkołomne.
Dlaczego? Mogą wskazać, że chcą unieważnienia umowy.
Ono może być w dalszym ciągu orzeczone.
Ale bez pozytywnych konsekwencji dla frankowicza, takich jak w procesach z innymi bankami, czyli zwrotu pieniędzy.
Konsekwencją dla frankowicza jest wyrok. Przymusowa restrukturyzacja w tym nic nie zmienia.