Liczba transakcji cash back w tym czasie zwiększyła się o 26% r/r do 3,3 mln, podał też bank centralny.

"Dalszy rozwój powyższej usługi w Polsce mógłby mieć pozytywny wpływ na wzrost sieci dostępu do gotówki, a tym samym na ograniczenie jednej z możliwych barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce" - czytamy w raporcie.

Usługa cash back - dostępna w Polsce od 2006 r. - polega na wypłacie przez klienta dokonującego płatności kartami w określonych punktach handlowo-usługowych dodatkowej kwoty gotówki w maksymalnej kwocie 300 zł.

Na koniec 2013 r. liczba kart płatniczych w obiegu na polskim rynku wynosiła 34,66 mln, tj. wzrosła o 4,1% r/r, podano też w materiale.