Liczba rachunków bankowych na jednego mieszkańca w Polsce wzrosła do 1,52 w 2012 r. z 1,46 rok wcześniej i była bliska unijnej średniej wynoszącej 1,54 (wobec 1,51 w 2011 r.), podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie na temat usługi cash back na polskim rynku".

Według stanu na grudzień 2013 r. banki komercyjne prowadziły 38,5 mln rachunków bieżących osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców indywidualnych (bez rachunków przedsiębiorstw oraz książeczek oszczędnościowych), co oznacza wzrost o 0,8% r/r, podał też bank centralny.

"Wzrost liczby rachunków bankowych należy uznać za bardzo pozytywne zjawisko. Oznacza to, że statystycznie na jedno gospodarstwo domowe przypada 2,8 rachunku bankowego" - czytamy w raporcie.

Pod względem liczby rachunków bankowych w 2012 r. Polska znalazła się na 13. miejscu wśród 21 krajów Unii Europejskiej, podkreśla NBP. Największą liczbę rachunków bankowych w przeliczeniu na mieszkańca odnotowano w Rumunii (3,37), kolejne miejsca zajęły Finlandia (3,2) oraz Cypr (2,9). Wskaźniki niższe niż w Polsce odnotowano m.in. w Czechach (1,4), Holandii (1,36) czy Francji (1,2).

"Należy pamiętać, iż duża liczba rachunków nie oznacza automatycznie wysokiej aktywności posiadaczy tych rachunków, a jedynie potencjalny zasięg dla oferowanych usług bankowych" - zastrzega bank centralny.

NBP podał też, że według przeprowadzonego w listopadzie 2011 r. i styczniu 2012 r. badania 77% ankietowanych zadeklarowało posiadanie konta osobistego/ ROR w banku lub SKOK-u.