„Ryzyko związane z korzystaniem z kart zbliżeniowych i kart stykowych jest obecnie na zbliżonym poziomie” – napisał w komunikacie NBP, powołując się na przedstawione na wczorajszym posiedzeniu rady raporty Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich.
„Rada widzi jednakże potrzebę ulepszenia procedur związanych z wydawaniem kart zbliżeniowych, zwiększenia świadomości posiadaczy tych kart, w tym poprzez edukację, oraz przeanalizowania podziału odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane między wydawcą karty zbliżeniowej a jej posiadaczem” – podał NBP.