W Polsce na koniec 2012 roku funkcjonowały 572 banki spółdzielcze. To ponad dziesięć razy więcej niż banków komercyjnych. Według raportu KNF „Informacja o sytuacji bankowego sektora spółdzielczego w 2012 r.” 206 było zrzeszonych w SGB Banku SA w Poznaniu, a 365 w BPS SA w Warszawie.

„Zapoznajemy się z ofertami”

Te dwie największe grupy zrzeszające banki spółdzielcze poważnie myślą o wprowadzeniu mobilnych rozwiązań do swoich oddziałów. Na razie uważnie przyglądają się rynkowi. Oferty wiodących operatorów systemów płatniczych zostały złożone na ręce prezesów banków spółdzielczych. Jednak obawa wynika z tego, który system rzeczywiście okaże się na tyle dobry, że przetrwa na rynku.

„Aktualnie wprowadzane systemy płatności mobilnych poprzez banki komercyjne opierają się na różnych rozwiązaniach. Potrzeba czasu, by stwierdzić, czy odpowiadają potrzebom rynku. Z pewnością tego typu technologia pojawi się w banku zrzeszającym i w bankach spółdzielczych. Myślimy o niej poważnie. Jesteśmy w trakcie zapoznawania się z ofertami operatorów, ale dzisiaj za wcześnie jest mówić o konkretnym wyborze. Nadal nie wiadomo, które z obecnie wdrażanych rozwiązań staną się standardami rynkowymi, a które nie zdołają wystarczająco rozwinąć się i utrzymać na rynku” – uważa Adam Jaroszyński, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku BPS S.A.

Kto zgłosił się do banków spółdzielczych? Z pewnością nie brakuje tam oferty PKO BP ze swoim IKO, jednak potwierdzenia z obu stron nie ma. „Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami finansowymi, w tym także z bankami spółdzielczymi. Prowadzimy rozmowy z rożnymi partnerami, jednak przebiegu tych rozmów nie komentujemy. O wyniku będziemy informować po ich zakończeniu” – wymijająco informuje biuro prasowe PKO BP.

Podobnie o płatnościach mobilnych myśli druga co do wielkości grupa banków spółdzielczych, SGB. „Wdrażanie tego typu (nowoczesnych – red.) rozwiązań jest koniecznością , a nawet staje się standardem. W tym zakresie nasza oferta dotyczy różnych obszarów działalności - jakimi są karty płatnicze, dostęp do usług bankowości elektronicznej, a w ostatnim okresie również płatności mobilne” - informuje Ziemowit Stempin, Dyrektor Departamentu Relacji, SGB-Bank SA.

Grupa SGB jest mocno innowacyjna na rynku. W zakresie kart płatniczych ważną pozycję stanowią karty zbliżeniowe, gdzie pierwszym produktem była innowacyjna Karta Kibica KKS Lech MasterCard Paypass, łącząca funkcje karty bankowej oraz karty kibica, umożliwiająca wejście na stadion dzięki wykorzystaniu technologii zbliżeniowej.

Następnie zrzeszenie SGB zaoferowało swoim klientom karty z funkcją zbliżeniową do konta, zarówno systemu MasterCard, jak i Visa.

„W 2013 r. w Grupie SGB poszerzyliśmy gamę kart otwartych na Internet. Od tej pory nasi Klienci mogą płacić w Internecie wszystkimi kartami do konta i rachunku bieżącego z wykorzystaniem bezpiecznego rozwiązania 3D-Secure. Rozwiązania 3D-Secure wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych na rynku" – dodaje Stempin.

PayPal już jest

Wszystkimi kartami SGB można płacić w Internecie. Ich użytkownicy (zarówno kart kredytowych, jak i debetowych) mają możliwość dokonywania płatności mobilnych w ramach jednej z koncepcji tzw. internetowej chmury, której przykładem jest np. system Paypal czy PayU. Taka płatność może być realizowana mobilnie z komputera, ale też smartfonu czy przez tablet.

„Drugą opcją płatności mobilnych są rozwiązania bazujące na technologii NFC, tzw. wirtualne portfele połączone z aplikacją płatniczą. W tym zakresie bank prowadzi rozmowy z dostawcami różnych rozwiązań. Analizujemy wdrożenie płatności mobilnych telefonem komórkowym, o charakterze krajowym, poszukując rozwiązania najbardziej kompleksowego i korzystnego dla klientów SGB-Banku i Banków Spółdzielczych, które zarazem wykorzystywać będzie model autoryzacyjno-rozliczeniowy funkcjonujący obecnie dla kart płatniczych w SGB” – zauważa Stempin.

Kolejną ciekawostką, nad która pracuje SGB, jest uruchomienie funkcjonalności płatność P2P (telefon - telefon), gdzie rolę terminala płatniczego ma spełniać smartfon z odpowiednim oprogramowaniem. Na razie jednak o szczegółach grupa SGB milczy.

Ilu prezesów, tyle decyzji

Trzeba pamiętać, że grupy SGB czy BPS to dobrowolne zrzeszenia. Każdy z prezesów nie jest ograniczony decyzjami całej grupy. „Grupa BPS to zrzeszenie 365 banków i 365 prezesów autonomicznych w swoich decyzjach. To od nich będzie zależało, czy zdecydują się na wprowadzenie konkretnego systemu na swoich lokalnych rynkach. A tak naprawdę od potrzeb Polaków w tym zakresie” - dodaje Jaroszyński.

Jednak trudno sobie wyobrazić, że mały oddział lokalny byłoby stać na korzystanie z obsługi systemu mobilnych płatności. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest podpisanie stosownych umów jako grupa, wtedy koszt wprowadzenia systemu będzie o wiele niższy.

Płatności mobilne? Na początek może aplikacje

O Ile banki spółdzielcze starają się być delikatne w ferowaniu wyroków, kiedy płatności mobilne pojawią się w ich oddziałach, o tyle aplikacje mobilne to już niedaleka przyszłość.

„Niektóre banki w Grupie, w tym Bank BPS, zainteresowane są wprowadzeniem aplikacji mobilnych, ułatwiających klientowi korzystanie z bankowości elektronicznej” – informuje Jaroszyński.

Kiedy Podkarpacki Bank Spółdzielczy, jako pierwszy bank w Europie, udostępnił bankomaty biometryczne swoim klientom, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Złośliwi twierdzili, że klienci banku gubili swoje karty i PIN-y dlatego wprowadzono biometrię, aby bez przeszkód i dodatkowych kłopotów można było wypłacać świadczenia. Wkrótce jednak i banki komercyjne zaczęły się zastanawiać nad wprowadzeniem biometrii w swoich oddziałach. Za ich przykładem poszły również inne banki spółdzielcze Bank BPS i Bank Spółdzielczy w Kielcach.

Tak zaczęła się era nowoczesnych rozwiązań w bankach. Choć dziś prym w tym zakresie wiodą największe banki w Polsce, to miejsce na mobilnej mapie technologii dla banków spółdzielczych nadal jest. Jak każda technologia w bankowości elektronicznej, w tym i płatności mobilne powinny być dostępne dla jak największej liczby obywateli, także tych mieszkających poza największymi aglomeracjami.