1 lipca PKO BP uruchomił nowa ofertę dla najmłodszych, rozszerzając dedykowane już dla dzieci powyżej 13. roku życia  PKO Pierwsze Konto. Posiadaczem rachunku jest dziecko, właścicielem pieniędzy jest dziecko, ale reprezentowane przez rodzica.

„Oferta nie ma odpowiednika w Polsce jak i na świecie. To rozwiązanie rewolucyjne. Konto jest bezpłatne, bezpieczne. Powiązane z kontem rodzica, gdyż taki jest wymóg prawny” – zauważyła Michał Macierzyński, dyrektor biura innowacji w PKO BP

Uruchomiony zostanie również łatwy w obsłudze serwis bankowości elektronicznej PKO Junior, z którego będą mogły korzystać dzieci.

PKO Konto Dziecka posiada oprocentowanie 4,5% w skali roku dla kwot poniżej 2500 zł, powiązane z kontem rodzica – dowolnym rachunkiem ROR z oferty PKO Banku Polskiego bądź przygotowanym specjalnie na potrzeby oferty PKO Junior rachunkiem PKO Konto Rodzica.

Oprocentowanie 4,5 proc. tak jak PKO Konta Pierwszego. Opłata 0 złotych, 0 złotych za przelewy, doładowywanie telefonów za 0 złotych. „Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla dzieci, od najmłodszych przez kolejne roczniki” - skomentował wprowadzenie nowej oferty Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Główne funkcjonalności serwisu transakcyjnego PKO Junior to:

• Personalizacja – dziecko może dostosować do swoich preferencji wygląd serwisu (tapety, zdjęcia, dźwięki), a także skorzystać z funkcji „przyjazny login”, dzięki której nie musi pamiętać swojego numeru klienta podczas logowania.

• Skarbonki służące do zbierania pieniędzy na określone cele. Dziecko może nadawać skarbonkom własne nazwy i wybrać obrazek symbolizujący skarbonkę (lub wgrać własny), określić kwotę i termin oszczędzania, a także dokonywać wpłat. Skarbonkę można rozbić w każdej chwili – środki powiększają wtedy kwotę „wolnych oszczędności”.

• Odznaki – gra, w ramach której dzieci otrzymują odznaki za określone „osiągnięcia”: zakładanie skarbonek, regularne wpłaty na konto, długoterminowe oszczędzanie, planowanie (zaoszczędzenie wyznaczonej kwoty w zdeklarowanym przez dziecko terminie). Informacja o przyznaniu odznaki jest prezentowana na stronie głównej oraz na dedykowanej podstronie serwisu.

• Przelewy - serwis PKO Junior umożliwia dziecku inicjowanie przelewów, które są zawsze akceptowane przez rodzica w iPKO. W ramach tej funkcji dziecko może definiować odbiorców przelewów, którzy także są zatwierdzani przez rodzica. Funkcjonalność przelewu może być włączana i wyłączana przez rodzica. Dla dzieci poniżej 10. roku życia przelewy są domyślnie wyłączone.

• Doładowania telefonu - inicjowane przez dziecko, wymagają akceptacji rodzica, którego rachunek jest powiązany z rachunkiem dziecka (analogicznie do przelewów). W tej sekcji dziecko może zrealizować pojedyncze doładowanie, dodać zdefiniowanego odbiorcę doładowania, zrealizować doładowanie, bazując na zapisanych wcześniej danych, a także sprawdzić status doładowań, o które wcześniej poprosiło rodzica.

• Wyzwania - funkcjonalność umożliwiająca rodzicom wyznaczanie dziecku określonych zadań, które wspierają rozwój jego kompetencji. Rodzic może określić wyzwania w 4 obszarach: odpowiedzialności (np. opieka nad zwierzęciem, porządek w pokoju), planowania (np. przygotowanie planu rodzinnego weekendu), systematyczności (np. mycie rąk, oszczędzanie) oraz wytrwałości (np. zdobycie nowej umiejętności, składanie ubrań). Każde wyzwanie ma swój termin realizacji oraz nagrodę, którą także określa rodzic (może to być na przykład wspólna wyprawa w ciekawe miejsce, nagroda rzeczowa, pieniężna lub inna dowolnie określona przez rodzica), zaś o tym, czy dane wyzwanie podjąć, dziecko decyduje samodzielnie.

• Narzędzia finansowe, takie jak: Kalkulator, dzięki któremu dziecko może sprawdzić, ile potencjalnie może zyskać, oszczędzając daną kwotę przez wskazany czas, przy aktualnym oprocentowaniu PKO Konta Dziecka; Twój plan oszczędzania, który umożliwia określenie jaka część (procentowo) wpłaconych na PKO Konto Dziecka oszczędności będzie automatycznie przekazywana do poszczególnych skarbonek (zdefiniowanych wcześniej), a jaka ma pozostać na koncie jako wolne oszczędności; Losowanie – forma zabawy polegająca na wylosowaniu skarbonki, do której zostanie dopłacona wylosowana kwota.

• Powiadomienia – dotyczące zdarzeń finalizowanych przez rodziców, otrzymanych odznak, nowych funkcjonalności w serwisie, urodzinach etc. Powiadomienia są każdorazowo prezentowane na ekranie strony głównej i są widoczne do momentu ich zamknięcia przez dziecko.

PKO Konto Dziecka może otworzyć rodzic podczas jednej wizyty w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego, podając numer PESEL dziecka oraz przedkładając jeden z jego dokumentów: skrócony odpis aktu urodzenia, paszport, dowód osobisty lub legitymację szkolną. Otrzymuje wówczas zestaw startowy zawierający list przewodni, książeczkę edukacyjną przybliżającą dzieciom podstawowe pojęcia z zakresu edukacji finansowej, poradnik dla rodzica, wizytówki, arkusz naklejek, a także płytę CD z regulaminami. Następnie rodzic przekazuje dziecku numer klienta i hasło pierwszego logowania, zaś dziecko aktywuje swoje konto, logując się do serwisu junior.pkobp.pl i zmieniając hasło na takie, które będzie mu łatwo zapamiętać.