Ograniczenia będą jednak wchodziły w życie wolniej, niż planowała KNF. W projekcie rekomendacji proponowała, by już w 2014 r. wskaźnik LtV został ograniczony do 90 proc., ale ostatecznie złagodziła wymóg i do końca przyszłego roku wartość wskaźnika nie powinna przekraczać poziomu 95 proc. Dopiero w 2015 r. wartość wskaźnika ma nie przekraczać 90 proc., a w 2016 r. – 85 proc. lub 90 proc. przy dodatkowych zabezpieczeniach.
Analitycy wskazują, że zmiany w rekomendacji nie są duże, i chwalą rozłożenie w czasie wymogów dotyczących wkładu własnego. – Przy obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych, które sprzedają się bardzo słabo, to dobre rozwiązanie. Nie sądzę jednak, by przesunięcie o rok przepisu dotyczącego 90 proc. wskaźnika LtV mogło znacząco wpłynąć na wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Zdecydowanie ważniejsze czynniki to sytuacja na rynku pracy i w gospodarce – ocenia Jaromir Szortyka, analityk DM PKO BP.