Odpisy były w minionym roku dziewięć razy większe niż jeszcze dwa lata wcześniej, a co szósta kasa musiała odnotować stratę. Z takim bilansem spółdzielcy wchodzą pod kuratelę Komisji Nadzoru Finansowego.
Od soboty spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są formalnie pod kuratelą Komisji Nadzoru Finansowego. Dotąd nadzór nad szeregowymi SKOK-ami miała Kasa Krajowa SKOK. Ze zmianą związana jest m.in. konieczność przeprowadzenia w najbliższym czasie zewnętrznego audytu poszczególnych kas. Ma on pokazać ich sytuację finansową. Oficjalnie od piątku znane są zbiorcze wyniki SKOK-ów za 2011 r., podane przez Główny Urząd Statystyczny.

Rosną zyski i koszty