W ocenie towarzystw Polacy w całym kraju mają niską skłonność do ubezpieczenia swojego życia. Nie myślą o tym zwłaszcza młodzi ludzie. Z danych zakładów wynika, że średni wiek klientów, którzy kupują ubezpieczenia inwestycyjne, to ok. 40 lat. Starsi klienci są bardziej skłonni płacić wyższą składkę regularną. Im mniejsza miejscowość, tym niższa skłonność klientów do kupna czegoś więcej niż OC
– Ludzie uważają, że skoro dotąd nic złego im się nie działo, to tak już zostanie – wyjaśnia Aleksandra Leszczyńska, rzecznik AXA. – Jeśli już ubezpieczają siebie, to na nieduże sumy. Średnia wartość polisy na życie wynosi 30 tys. zł – dodaje.
Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych wskazują, że na skłonność do kupowania polis wpływa miejsce zamieszkania. Mieszkańcom dużych miast można sprzedać nie tylko obowiązkowe polisy OC, lecz także ubezpieczenia autocasco czy inne majątkowe oraz życiowe.