Spowolnienie gospodarcze negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe banków – wynika z danych zebranych przez DGP. Instytucje te będą więc musiały jakoś poprawić swoją sytuację. Jak? Wkrótce to poczujemy.
Wyniki finansowe banków w pierwszej połowie tego roku nie pozostawiają wątpliwości – słabnąca gospodarka już teraz negatywnie wpływa na zyski tych instytucji. DGP przeanalizował dane 19 banków komercyjnych, które muszą publikować raporty na temat swojej działalności (giełdowych, a także tych, których papiery dłużne są notowane na rynku publicznym). Łącznie wykazały one w I półroczu 6,9 mld zł zysku netto, o 1,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk netto całego sektora bankowego – jak wynika ze zbiorczych danych Komisji Nadzoru Finansowego – sięgnął w pierwszej połowie tego roku 7,9 mld zł.
Co wpływało na pogorszenie wyników publicznych banków? Jak poszczególne banki starały się przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom?