Na wstępie warto zorientować się w kosztach. Rozwód to nie jest tania sprawa. Koszty sądowe – zależnie od sprawy – mogą kształtować się różnie. Musimy się jednak liczyć z wydatkiem rzędu co najmniej 2-4 tysięcy złotych (pozew – 600 zł; wniosek o podział majątku – 300-1000 zł; adwokat – 50-7200 zł w zależności od majątku, który jest przedmiotem sprawy).

Już taka suma może być nie lada wyzwaniem dla wielu osób, a koszty mogą być znacznie większe, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi konieczność podziału wspólnie zebranego majątku. Największym problemem są mieszkania. Niezależnie od tego czy kupione na kredyt, czy nie.

Intercyza – wyjście dla roztropnych

Dla wielu pojęcie „intercyza” kojarzy się negatywnie. Często z brakiem zaufania ze strony partnera. Jednak w bardzo wielu sytuacjach może być przydatnym i pożytecznym rozwiązaniem.

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego jak poważne są konsekwencje wspólnoty majątkowej – która wedle polskiego prawa, zawierana jest od razu wraz z zawarciem małżeństwa.

Jeśli nasz małżonek popadnie w długi, będą to de facto długi wspólne, dla nas obojga.

Każda umowa zawarta przez jedną z osób pozostających w związku dotyczy tej drugiej.

Intercyza jasno wytycza granice i pozwala na zabezpieczenie się w ciężkich sytuacjach np. gdy firma partnera bankrutuje, a on ręczy własnym majątkiem.

W przypadku podpisania intercyzy żona byłaby w takiej sytuacji bezpieczna, przy jej braku – także jej pensja może być zajęta przez komornika na spłatę długów.

Co ważne intercyzę można w dowolnym momencie odwołać – zarówno przed, jak i po ślubie. Wystarczy udać się do notariusza w celu sporządzenia specjalnej umowy.

Co ze wspólnym majątkiem?

O ile nie podpisaliśmy intercyzy to obejmuje nas wspomniana wcześniej wspólnota majątkowa. Z założenia wszystko co kupiliśmy w czasie trwania małżeństwa – jest wspólne.

Poza tym, w skład majątku wspólnego wchodzą:

• pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej

• dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego

• środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

W przypadku orzeczonej separacji bądź rozwodu, należy złożyć wniosek o podział majątku. Z założenia zgromadzone dobra dzielone są po równo, jednak na wniosek stron sąd może od tego odstąpić i uwzględniając roszczenia i fakty podzielić majątek na części nierówne.