"Santander Bank Polska nie może stosować postanowień aneksów umów odnoszących się do „wakacji kredytowych” zawierających potwierdzenie przez klienta wysokości bezspornego zadłużenia względem banku. To efekt decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, w praktyce decyzja sądu oznacza natychmiastowy obowiązek zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej przez bank. Zgodnie z informacją, bank Santander "nie może stosować we wzorcach umów lub aneksów do nich w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, postanowień umownych potwierdzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność umowy kredytowej, a także stosować w nich klauzul niedozwolonych zawierających postanowienia potwierdzającego, że +Bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy+ albo postanowienia równoważnego".

Jak powiedział cytowany w komunikacie Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki, taka decyzja sądu daje pewność osobom dziś podpisującym tego typu aneksy, że nie znajdą się w nich kwestionowane postanowienia.

"W stosunku do osób, które już takie aneksy zawarły rozwiązaniem korzystnym byłoby złożenie przez bank odpowiednich oświadczeń tym klientom. Jestem otwarty na rozmowy ugodowe z Santander. Oczekuję, że możliwe będzie doprowadzenie do takiego załatwienia sprawy, aby nie było konieczne prowadzenie długotrwałego procesu" – poinformował Golecki.

Na początku maja br. Rzecznik Finansowy skierował do sądu wniosek o zakazanie stosowania przez bank Santander nieuczciwych praktyk związanych z udzielaniem tzw. wakacji kredytowych. Chodzi o zapis, w którym klient potwierdza, że bank posiada wobec niego bezsporną wierzytelność z tytułu kredytu.

W odpowiedzi na informację Rzecznika Finansowego bank Santander podał, że z wniosków ws. wakacji kredytowych usunięto klauzulę o potwierdzeniu salda. Bank zapewnił, że zapis ten uznaje za niebyły i w przyszłości nie będzie wyciągać z niego żadnych skutków prawnych.

"Wszystkich kredytobiorców, którzy złożyli wniosek o karencje zawierający klauzule o potwierdzeniu salda traktujemy w ten sam sposób jak kredytobiorców, którzy złożyli wniosek niezawierający tej klauzuli" - czytamy w oświadczeniu.

Praktyka, którą Rzecznik uznał za nieuczciwą polega na zawieraniu w aneksach dotyczących "wakacji kredytowych" postanowień potwierdzających, jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność względem klienta - napisano w komunikacie. W ocenie ekspertów Rzecznika takie postanowienie nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez klienta prawa do dochodzenia unieważnienia umowy albo usunięcia z niej klauzul niedozwolonych.

"Uważam jednak, że takie postanowienie może zniekształcać zachowanie rynkowe konsumenta poprzez zniechęcenie go do dochodzenia swoich praw w przyszłości" - informował Golecki. Jego zdaniem zagrożenie takie dotyczy szczególnie klientów związanych umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. "Praktyka zniekształcająca lub mogąca zniekształcić zachowania konsumenta jest nieuczciwa i zakazana" – podkreślił Rzecznik.