Łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania zakłada m.in. kolejna pakietowa ustawa, która złoży się na tarczę antykryzysową. Projekt ustawy przyjął w środę rząd - poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

Przepisy zakładają m.in. możliwość zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Ma to dotyczyć tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r.

Według resortu rozwoju, dzięki temu gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii, będą mogły odczuć ulgę "w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami, bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości".

Projekt przewiduje m.in. zawieszenie obowiązku spłacania kredytu, zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.· Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy ma wynosić 3 miesiące. "Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia" - wskazano.

W przypadku posiadania kilku kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie można skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich - zakłada projekt.

Rozwiązanie wskazane w ustawie ma dotyczyć umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r. - wyjaśniono.

Głównym celem ustawy, jak podkreślił resort rozwoju jest "obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19".

Projekt przygotowało MR, we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP.