Prawie wszystkie banki komercyjne przygotowały już ofertę specjalnych wakacji kredytowych dla swoich klientów. W piątek o takiej możliwości poinformował Bank BPS – stojący na czele większego z dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych. Jak wygląda oferta?

Duża grupa banków, które już wprowadziły mechanizmy chroniące klientów, wciąż modyfikuje swoje rozwiązania.

W połowie marca rekomendacje w sprawie „wakacji kredytowych” przedstawił Związek Banków Polskich. „Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu” – informowano w komunikacie ZBP.