W związku z sytuacją wokół epidemii niektóre banki zaoferowały już swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów, w tym hipotecznych. W części nadal trwają prace.

PKO BP ogłosił, że od wtorku można skorzystać z zawieszenia do trzech rat kredytu hipotecznego, a od środy - pożyczki gotówkowej. Opcja zawieszenia jest dostępna dla wszystkich klientów, bez względu na to, czy korzystali już w tym roku z wakacji kredytowych. Wnioski, których rozpatrzenie jest bezpłatne, należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej. Należy go złożyć najpóźniej trzy dni przed terminem spłaty raty.

PKO BP poinformował, że w przypadku kredytu hipotecznego jeden wniosek zawiesza spłatę jednej raty, dlatego co miesiąc należy wypełniać go ponownie. W przypadku pożyczki gotówkowej można zawiesić spłatę na 3 miesiące w jednym wniosku.

Bank przypomniał, że kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat. Zmieni się też harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki.

SZCZEGÓŁY:

 • Wypełnij wniosek o zawieszenie rat, jeżeli firma, w której pracujesz, została dotknięta skutkami zagrożenia epidemią i masz przez to problem ze spłatą rat.
 • Złożenie dyspozycji o zawieszenie rat kredytu / pożyczki jest bezpłatne.
 • W związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie możesz skorzystać z zawieszenia 3 rat kredytu - dla kredytu hipotecznego 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty – dlatego w kolejnych 2 miesiącach wypełnij ten wniosek ponownie,
 • w przypadku pożyczki gotówkowej możesz zawiesić spłatę na 3 miesiące w 1 wniosku.
 • Opcja jest dostępna dla wszystkich klientów, bez względu na to, czy już korzystali z tej możliwości od stycznia br., czy nie.
 • Złóż wniosek najpóźniej 3 dni robocze przed spłatą raty – w przeciwnym razie zawiesimy spłatę raty za kolejny miesiąc.
 • Pamiętaj: wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz wypełnić już dziś; wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki gotówkowej – od 18 marca br.
 • Pamiętaj, że kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat. Zmieni się też harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki.
 • Sprawdzamy każdy wniosek o zawieszenie i informujemy Cię o decyzji w sposób, który wskażesz w dyspozycji (e-mail lub SMS).
 • Numer telefonu, który podajesz we wniosku, musi być taki sam, jak numer w Twoich danych w banku.
 • Jeżeli wszystkie dane we wniosku są poprawne, nie można go anulować.

na podstawie: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zawieszenie-rat-koronawirus/

Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce także umożliwi każdemu klientowi posiadającemu kredyt hipoteczny bezpłatne zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu na okres do 3 miesięcy.

Od wtorku każdy klient, który chce skorzystać z zawieszenia spłat kredytów, może o to wnioskować za pośrednictwem bankowości internetowej Raiffeisena. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosków. Należy go złożyć co najmniej 3 dni robocze przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu.

Już w poniedziałek odłożenie spłaty kredytów maksymalnie na pół roku umożliwił mBank. Możliwość obejmuje klientów indywidualnych oraz małe i średnie firmy i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych.

ING Bank Śląski

 • Bank oraz ING Lease oferują uproszczoną i przyspieszoną procedurę rozpatrywania wniosków o odroczenie spłaty ratalnych kredytów firmowych i zmianę harmonogramu kontraktów leasingowych
 • Wystarczy do tego jedynie wniosek klienta.

Credit Agricole

 • Klienci mogą wnioskować o spłatę rat do trzech miesięcy
 • Klienci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości muszą złożyć wniosek przez stronę Credit Agricole lub listownie.
 • Ocena wniosku będzie dokonywana tylko na podstawie informacji dotyczącej pogorszenia sytuacji z uwagi na epidemię

mBank

 • Możliwość odłożenia spłaty kredytów dotyczy wszystkich kredytów spłacanych w ratach, między innymi gotówkowych, hipotecznych czy firmowych.
 • Klienci mBanku mogą zawiesić spłatę kredytów na maksymalnie sześć miesięcy
 • Po kliknięciu "wyślij wniosek" spłata kapitału kredytu zostaje automatycznie zawieszona. Taki sposób składania wniosku dotyczy klientów bankowości detalicznej, zarówno indywidualnych, jak i firmowych.
 • W przypadku mBanku odroczenie dotyczy części kapitałowej raty. Oznacza to, że mimo zawieszenia, klienci będą musieli nadal spłacać odsetki, które stanowią jednak zdecydowanie mniejszą część miesięcznej raty.
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Bank Millennium

Proponuje klientom znajdującym się w trudnej sytuacji możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na trzy miesiące, bez wychodzenia z domu, podała instytucja. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych.

Dokonanie odroczenia spłaty trzech rat dostępne jest telefonicznie w TeleMillennium. W przypadku decyzji pozytywnej, zawieszana jest cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania ulega wydłużeniu o czas zawieszenia. Propozycja ta dostępna jest dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt przed 18 marca 2020 r., na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie zobowiązania i złożą oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem, wskazano w materiale.

W ramach standardowych rozwiązań, dotychczas oferowanych przez Bank Millennium, większość klientów indywidulanych może skorzystać również z jednomiesięcznych wakacji kredytowych