Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustawy o wsparciu frankowiczów. Bankowcy i spłacający walutowe hipoteki czekają teraz na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności z prawem zapisów w tego typu umowach. Zapytaliśmy przedstawicieli sektora o ocenę potencjalnych konsekwencji decyzji trybunału.
Zgodnie z opinią rzecznika generalnego TSUE, która zwykle jest potwierdzana w wyrokach trybunału, sądy krajowe będą mogły albo unieważnić umowy kredytowe, albo rozstrzygać o ich przewalutowaniu, ale z pozostawieniem oprocentowania zależnego od LIBOR CHF (przy kredytach frankowych). Jak mogłaby wyglądać w praktyce realizacja obu wariantów – unieważnienia umów bądź ich przewalutowania, ale z zachowaniem oprocentowania uzależnionego od stóp procentowych w Szwajcarii?
João Brás Jorge, prezes Banku Millennium