Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy klientom, którzy spłacą kredyt konsumencki przed terminem, należy oddać część pobranych od nich opłat i prowizji.
Rozliczanie kosztów wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego to jeden z największych nierozwiązanych wciąż problemów na rynku pożyczkowym. Świadczą o tym choćby liczne skargi w tej sprawie, którymi od lat zasypywani są Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy rzecznik finansowy. Przyczyną sporów między firmami pożyczkowymi a ich klientami jest niejasny przepis ustawy o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) dotyczący obniżenia całkowitego kosztu zadłużenia w przypadku jego przedterminowej spłaty. Regulacja mówi bowiem tylko tyle, że klient ma prawo otrzymać zwrot kosztów, „które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy”, nawet jeśli poniósł je przed tą spłatą.

Niekorzystna praktyka