Wybrani przedsiębiorcy będą musieli wyposażyć się w terminale do obsługi kart płatniczych czy aplikacji mobilnych lub inny bezgotówkowy instrument płatniczy. Wsparcie finansowe na takie usługi będą mogli uzyskać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Docelowo ma on zarządzać środkami, które pozwolą na sfinansowanie terminali dla 600 tys. firm. Takie rozwiązania zaproponowało Ministerstwo Rozwoju w przekazanym właśnie do konsultacji projekcie ustawy dotyczącej rozwoju płatności elektronicznych, który DGP jako pierwszy zapowiadał w ubiegłym tygodniu.Jak przekonuje resort, upowszechnienie e-transakcji nie tylko pomoże walczyć z szarą strefą, ale przyniesie też korzyści samym firmom, np. powodując zwiększenie puli ich klientów i redukując czas spędzany na rozliczaniu gotówki. Wykaz przedsiębiorców zobowiązanych do oferowania co najmniej jednej bezgotówkowej formy płatności zostanie określony w rozporządzeniu. Jak szacuje ministerstwo, nowe przepisy będą dotyczyć ok. 215 tys. punktów usługowo-handlowych. Według badania NBP opublikowanego pod koniec ubiegłego roku w przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce działało niecałe 13 tys. urządzeń do przyjmowania płatności elektronicznie (głównie terminale POS). W całej Unii Europejskiej niższy wskaźnik odnotowano jedynie na Węgrzech, Słowacji, w Irlandii i Rumunii.
Za pomocą przelewu elektronicznego lub karty będzie można także uregulować należności podatkowe, opłaty skarbowe i lokalne w urzędach podatkowych oraz organach administracji rządowej i samorządowej. Wyposażenie ich w terminale płatnicze ma być zagwarantowane w ramach specjalnego programu wsparcia dla płatności bezgotówkowych realizowanego od pół roku przez Ministerstwo Rozwoju wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową. Biorące w nim udział jednostki (jak dotąd zgłosiło się ok. 750 urzędów, w sporej części z nich zainstalowano już terminale lub WebPOS Paybynet, czyli swoisty internetowy odpowiednik terminala) nie są obciążane żadnymi kosztami związanymi z wykorzystywaniem i obsługą urządzeń czy oprogramowania.
Z aplikacji mobilnych bądź kart będzie można też skorzystać przy okazji postępowań egzekucyjnych w administracji. Obecnie uregulowanie należności pieniężnych w takich sprawach dopuszczalne jest jedynie gotówką. „Rozwiązania te w znaczący sposób usprawnią pracę w terenie pracownika obsługującego organ egzekucyjny” – wyjaśnia resort rozwoju. W sumie tylko ok. 10 proc. jednostek samorządu terytorialnego oferuje dziś opcję uiszczania opłat w formie bezgotówkowej.