Przeniesienie ciężaru ponoszenia kosztów obsługi pośrednika kredytowego na kredytobiorców doprowadzi do pogorszenia dostępności informacji o instrumentach finansowych w społeczeństwie – uważa Polski Związek Firm Deweloperskich.
To kolejny podmiot, który negatywnie ocenia rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Konsultacje społeczne dokumentu właśnie się zakończyły.
Kwestionowany jest m.in. art. 16 ust. 6 projektu. Zgodnie z nim kredytodawca, a zatem bank, nie będzie mógł już przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub agentowi wynagrodzenia w postaci pieniędzy lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej z tytułu wykonywanych czynności. „Przyjęta w projekcie zasada oznacza, że wynagrodzenie za działanie pośrednika będzie obciążać kredytobiorcę” – wyjaśnia PZFD.
Według projektodawców powyższy artykuł doprowadzi do tego, że pośrednicy zaczną realizować interesy konsumentów. „Umożliwia on odejście od modelu prawa, w toku którego pośrednik kieruje się wysokością swojej prowizji” – czytamy w uzasadnieniu. Natomiast w ocenie związku postulowana zmiana podmiotu ponoszącego koszty działania pośrednika „z pewnością spowoduje wiele niezamierzonych i negatywnych skutków”. Jakich? Choćby takich, że przeciętny Kowalski, mimo iż nie ma wiedzy eksperckiej, zrezygnuje z pomocy oferowanej przez doradców po to, by zaoszczędzić pieniądze. A w konsekwencji nie zdoła przeanalizować wielu różnych ofert, a ostatecznego wyboru dokona np. sugerując się kampanią reklamową jakiegoś podmiotu.
Z apelem do ministra Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie prac legislacyjnych w omawianym zakresie zwrócono się również w petycji, pod którą dotąd podpisało się ponad 20 tys. osób. W piśmie jest mowa o tym, że przy wsparciu branży pośrednictwa finansowego – w której pracuje około 20 tys. osób – udzielany jest co drugi kredyt hipoteczny w Polsce. Proponowane zmiany doprowadzą więc do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.
Autorzy petycji wskazują również, że na wprowadzenia zakazu wynagradzania pośredników przez banki nie zdecydowały się m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Norwegia czy Finlandia. Zakaz taki obowiązuje zaś w Holandii.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed przyjęciem przez Radę Ministrów