Od soboty obowiązują nowe zasady lokalizacji farm wiatrowych. To efekt wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961). Akt ten wprowadził trzy kluczowe zmiany:
● obowiązek wznoszenia nowych turbin jedynie na podstawie planów miejscowych,
● minimalną odległość wiatraka od zabudowań mieszkalnych, określając ją na co najmniej 10-krotność jego całkowitej wysokości,