Program "Czyste powietrze" na ma celu podejmowanie kroków, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych. Aby poprawa jakości powietrza była jak najsprawniejsza, w jego ramach są oferowane dofinansowania. Od kwietnia w programie zajdą zmiany. Dotyczyć będą nie tylko dofinansowania, lecz także pomp ciepła i kotłów.

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" – kiedy wchodzą w życie?

Jak możemy przeczytać na stronie głównej programu "Czyste Powietrze" zmiany wejdą w życie 22 kwietnia 2024 roku. Natomiast okres przejściowy skończy się 13 czerwca 2024 roku.

Co się zmieni w programie "Czyste powietrze"?

Zmiany w programie "Czyste powietrze" dotyczyć będą trzech obszarów:

  • obowiązkowego wyboru pomp ciepła tylko z listy ZUM;
  • obowiązkowego wyboru kotłów zagazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z listy ZUM;
  • zmian w uzyskaniu najwyższego dofinansowania.

Co to jest lista ZUM?

Przypomnijmy, że wspomniana lista ZUM, to lista zielonych urządzeń i materiałów. Są na niej wprowadzone urządzenia, na które można dostać dotację. Prowadzi ją Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Skąd potrzeba zmian?

Wybory urządzeń z listy ZUM mają pomóc w zabezpieczeniu przed nieuczciwymi sprzedawcami. Przez brak odpowiednich uregulowań na rynek trafiały pompy ciepła niskiej jakości, na które mimo wszystko można było dostać dofinansowanie. Niestety nie spełniają one założonych parametrów i mogą się wiązać na przykład z bardzo wysokimi rachunkami za energię.

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" dotyczące pomp ciepła

Do programu "Czyste powietrze" zostało wprowadzonych wiele zmian. Te, które dotyczą pomp ciepła, stanowią między innymi, że dofinansowanie będzie można otrzymać tylko na te pompy ciepła, które są wpisane na listę ZUM.

Według oficjalnej strony programu, aby trafić na listę, pompy muszą mieć udokumentowane spełnienie wszystkich wymogów programu, a także dokonać zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM. To jednak nie wszystko, ponieważ producenci tych pomp, które aktualnie znajdują się na liście, będą musieli uzupełnić dokumentację raportem z badań, które muszą być przeprowadzone w niezależnych, akredytowanych laboratoriach na terenie Unii Europejskiej lub EFTA. Badania muszą potwierdzić, że dane pompy podane przez producenta na karcie produktu lub etykiecie energetycznej są zgodne z rzeczywistością. Wymogi programu mają zostać spełnione w pełni.

Wspomniany już Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który tworzy listę ZUM, na podstawie danych, które przekażą producenci czy też dystrybutorzy, będzie weryfikował zgodność parametrów pomp ciepła z wymaganiami programu "Czyste powietrze" i jeśli weryfikacja przebiegnie prawidłowo – trafią one na listę.

Po 13 czerwca 2024 roku, czyli po tym, jak zakończy się okres przejściowy, na liście ZUM znajdować się będą tylko te pompy ciepła, które zostaną potwierdzone badaniami i zostaną pozytywnie zweryfikowane.

Kotły zagazowujące drewno o podwyższonym standardzie i kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – co się zmieni?

W przypadku kotłów zagazowujących drewno oraz kotłów na pelleto podwyższonym standardzie, aby otrzymać dofinansowanie, również należy wybrać tylko te urządzenia, które znajdują się na liście ZUM. Natomiast sama procedura wpisania na nią się nie zmienia i nie trzeba składać nowych dokumentów, jeśli kotły znajdują się już na liście.

Dofinansowanie tylko na jeden budynek lub lokal

Ostatnimi zmianami są modyfikacje w zakresie dofinansowania. Po wprowadzeniu zmian w programie "Czyste powietrze" najwyższy poziom dofinansowania może zostać udzielone tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Jeżeli beneficjent skorzysta z najwyższego dofinansowania na jeden budynek, to w przypadku kolejnych budynków może się starać jedynie o podstawowy poziom dofinansowania.