Od 2007 roku przedsiębiorcy w Polsce zyskali możliwość kupowania energii od różnych sprzedawców. Dotychczas mogli to zrobić jedynie od państwowej spółki energetycznej. Uwolniony rynek energii otworzył przed przedsiębiorcami możliwość skorzystania z konkurencyjnych ofert innych spółek obrotu energią.

Dlaczego w takim razie tak wielu przedsiębiorców nie korzysta z tych możliwości i nie zmieni swojego sprzedawcy energii elektrycznej? - spytaliśmy prezesa spółki Elektrum Group, Damiana Zdziaszka.

Damian Zdziaszek: Tak, to prawda, rynek został uwolniony i dał możliwość zmiany sprzedawcy. Możliwości te były jednak ograniczone, ponieważ tak naprawdę dotyczyły tylko jednego sposobu zakupu, tzw. ,,stałej ceny”, gdzie cena nie zmienia się przez cały okres umowy.
Natomiast na dzień dzisiejszy mamy jeszcze korzystniejszą sytuację, ponieważ obecna sytuacja na rynku energii dodatkowo spowodowała pojawienie się wielu nowych sposobów zakupu energii dla przedsiębiorców.

Tak jak wspomniałem, tzw. ,, stała cena” jest najbardziej znaną formą kontraktowania energii, co jest poniekąd naturalne, ponieważ na rynku istnieje od lat. Natomiast w obecnym okresie transformacji energetycznej nie jest już jedynym rozwiązaniem. Uważam, że procesy zmiany sprzedawcy energii będą występować coraz częściej, ponieważ niezależne spółki obrotu proponują nowe produkty i szybko dostosowują się do rynku.

Istotne jest, aby poznać innowacyjne metody zakupu energii dostępne na rynku, by zdywersyfikować swój portfel zakupowy. Wielu przedsiębiorców ma takie możliwości i już to robi – mówi nam w wywiadzie prezes spółki Elektrum Group Damian Zdziaszek.

Co powstrzymuje właścicieli firm przed decyzją o zmianie sprzedawcy? Jakie są ich obawy i czy są one słuszne?

Myślę, że powodów może być klika, poniżej te, z którymi spotykamy się najczęściej :

Postawa: „Nie będę zmieniał sprzedawcy, zawsze była to firma XXX”Brak pewności, czy inne spółki obrotu są wiarygodneObawa: „A co, jeśli zapłacę więcej?”Obawa, że zmiana sprzedawcy jest skomplikowana i czasochłonnaNiepokój o płynność dostaw energii i problemy w kontakcie z dostawcąWątpliwość: zmienić sprzedawcę samodzielnie czy z pomocą doradcy ds. energii?

D.Z.: Bardzo często mamy do czynienia z silnym przywiązaniem do rodzimego dostawcy. Przedsiębiorcy uważają, że rodzimy dostawca jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście, wszyscy przedsiębiorcy znają swoich rodzimych sprzedawców energii, są z nimi od lat, korzystali z ich ofert i ceny od zawsze. Nikt nie weryfikował ich ofert z rynkiem, bo wcześniej i tak nie było możliwości zmiany, później już tak zostało i wielu przedsiębiorców zatrzymało się na tym etapie.

Dziś już taka możliwość istnieje. Energia oferowana przez inne spółki obrotu jest taka sama, ale jej koszt może być niższy.

Czasem zastanawiam się nad faktem, że przedsiębiorcy np. decyzję o zmianie operatora telefonicznego podejmują tak łatwo i chętnie, jeśli nowy operator przedstawi ofertę o kilka złotych lepszą lub zaproponuje większy pakiet internetu, a przy tym sam załatwi całą dokumentację i przeniesienie numerów od obecnego operatora. Inaczej podchodzą jednak do zmiany sprzedawcy energii, a przecież koszt energii w firmie na pewno wielokrotnie przewyższa koszty połączeń czy internetu.

Myślę, że wynika to z braku wiedzy i świadomości przedsiębiorców, jak wiele mogą zyskać. Z tego powodu bardzo istotne jest edukowanie przedsiębiorców i zapoznawanie ich z dzisiejszymi możliwościami.

Wśród sprzedawców energii na polskiej scenie energetycznej odnajdziemy mnóstwo spółek obrotu energią, proponujących konkurencyjne ceny i produkty. Wystarczy być otwartym na nowe rozwiązania, spotkać się z kilkoma sprzedawcami i zapoznać się z ich propozycjami.

Oczywiście, niektórzy powiedzą, że nie mają na to czasu. W takim przypadku proponujemy skorzystać z usług brokera energii, który najczęściej ma kilka spółek obrotu w swoim portfelu i przedstawi większy wachlarz możliwości. Warto zwrócić uwagę, czy broker dokonuje audytu profilu zużycia energii oraz czy stosuje indywidualne podejście w celu dopasowania produktu do przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo jest inne i inaczej zużywa energię, a to ma znaczenie przy dopasowaniu najlepszej metodę zakupowej. Tutaj konieczne jest spotkanie, poznanie klienta i jego oczekiwań.

Decyzję o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą można oczywiście podjąć samodzielnie, pytanie, czy czujemy się na siłach, aby wybrać odpowiednią spółkę obrotu, a tym bardziej metodę zakupową. Właśnie dlatego oferujemy pomoc i służymy naszym klientom radą w wyborze sposobu kontraktowania energii i w tworzeniu strategii zakupowych.

Czy inne spółki obrotu energią są wiarygodne?

D.Z.: Spółek obrotu energią na polskim rynku jest bardzo wiele i oczywiście działają one na różną skalę. Czy są one wiarygodne? Myślę że gdyby nie były, rynek bardzo szybko by je zweryfikował i nie przetrwałyby przy tak dużej konkurencji. Oczywiście historia pokazuje, że były takie przypadki, że spółki obrotu upadły i rozwiązywały w związku z tym umowy z klientami, którzy musieli szybko szukać nowego sprzedawcy, a ze względu na presję czasu bardzo często musiały zawrzeć kontrakty na gorszych warunkach. Dlatego wybór spółki obrotu jest bardzo istotnym elementem. W zależności od wybranej metody zakupowej, różne aspekty spółek będą dla nas istotne.

Wybierając swojego sprzedawcę energii warto zwracać uwagę na kilka podstawowych kwestii: jak długo spółka jest na rynku, jak dużą jest spółką (jaki ma kapitał zakładowy), czy spółka działa na innych rynkach w innych krajach, jaka jest historia firmy, istotną rzeczą jest również sama umowa oraz OWU (Ogólne Warunki Umowy) - co one nam gwarantują.
Współpracując z rzetelnym brokerem, który działa już na rynku od wielu lat, można mieć pewność, że spółki, które oferuje, zostały już przez niego sprawdzone i zweryfikowane.

A co, jeśli zapłacę więcej?

D.Z.: Jest to podstawowe pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy. Często obawiają się, że niezależna spółka obrotu energią podniesie ustaloną cenę, a ostateczny rachunek będzie wyższy niż wcześniej.

Oczywiście, takie sytuacje również miały miejsce. Wynika to z zapisów zawartej umowy. Ostatnio mieliśmy z tym do czynienia w roku 2022, kiedy ceny energii szybowały do góry i niektóre spółki nie były w stanie realizować kontraktów na określonym poziomie. Jak się okazało, spółki te miały taki zapis w umowie, który im to umożliwił, więc jeszcze raz podkreślę, że umowa jest bardzo istotna. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że w tym samym czasie żaden z klientów, który współpracuje z naszą firmą, nie miał podniesionej ceny dla swojego kontraktu. Nadal gwarantujemy, że spółki obrotu, które posiadamy w naszym portfelu realizują kontrakty zgodnie z ustalonymi warunkami.

Jak wspominałem powyżej, naszym celem, podobnie jak celem przedsiębiorcy, jest obniżenie kosztów energii i ich zabezpieczenie. W Elektrum jesteśmy w stanie dopasować taką umowę, aby klient czerpał jak największe korzyści finansowe z naszej współpracy.

Czy zmiana sprzedawcy energii jest skomplikowana i czasochłonna?

D.Z.: To kolejny z często powtarzanych mitów.

Współpracując z nami, klienci mogą liczyć na to, że przejmiemy wszystkie zadania związane zarówno z wyborem oferty, jak i dopełnieniem formalności oraz przygotowaniem potrzebnych dokumentów.

Przedsiębiorcy boją się o płynność dostaw energii i problemy w kontakcie z dostawcą.

D.Z.: Wyjaśnijmy - sprzedawca energii nie odpowiada za dostawy prądu.

Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie energii jest Operator Systemu Dystrybucyjnego w skrócie OSD, który jest właścicielem linii i całej infrastruktury. Zatem wszelkie awarie, problemy z napięciem w sieci, zmiany taryf, zwiększanie mocy umownej czy przyłączeniowej, nadal załatwiamy w OSD. Co istotne, operatora systemu nie można zmienić. Pod tym względem dla przedsiębiorcy nic się nie zmienia, nadal wszystkie sprawy związane w dostarczaniem energii, załatwia w tym samym miejscu, co dotychczas.

W praktyce oznacza to, że jeśli do tej pory nie miał problemów z dostawami prądu, nie będzie go miał również po zmianie sprzedawcy.

A co w sytuacji, w której właściciel firmy chce skontaktować się ze sprzedawcą, a nie z dystrybutorem?

D.Z.: Nie ma żadnego problemu, sam kontakt ze sprzedawcą energii w przypadku niezależnych spółek obrotu energią jest możliwy. Powiem więcej, zazwyczaj jest prosty i szybki.

W przypadku spółek posiadających własne platformy do komunikacji z klientem, EBOK pozwala przedsiębiorcy również na wgląd w swoje faktury czy umowy. Klient może również samodzielnie kontaktować się za ich pośrednictwem ze sprzedawcą.

Czy będę musiał zapłacić karę za zerwanie kontraktu na zakup prądu?

D.Z.: Spółki sprzedające energię zazwyczaj zabezpieczają się umową zakładającą określony czas jej obowiązywania oraz okres wypowiedzenia. Sama umowa traci ważność dopiero po jej wypowiedzeniu, w dniu, który został w niej określony. Jeżeli nie zostanie skutecznie wypowiedziana, przedłuża się na czas nieokreślony na standardowym cenniku sprzedawcy.
Natomiast jej zerwanie przed końcem umowy rzeczywiście skutkuje nałożeniem na odbiorcę kary. Dotyczy to wszystkich dostawców, zarówno spółek skarbu państwa, jak i niezależnych spółek obrotu energią.Oczywiście wysokość tych kar oraz sposoby ich naliczenia mogą być różne w różnych spółkach i tutaj znowu kłania się nam umowa ze spółką obrotu. Warto poświęcić czas i przenalizować to zagadnienie, zanim podpiszemy nową umowę czy zmienimy sprzedawcę.

Sama zmiana sprzedawcy, jeśli zastosujemy się do postanowień obowiązującej umowy, jest zupełnie bezpieczna i nie wymaga od przedsiębiorcy ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Zmienić sprzedawcę samodzielnie czy z pomocą doradcy ds. energii?

D.Z.: Przez proces zmiany sprzedawcy można przechodzić samodzielnie, jednak jeśli chcemy w bezpieczny sposób czerpać korzyści finansowe ze zmiany sprzedawcy, potrzebna jest fachowa wiedza i dopracowana strategia zakupowa.
Jeżeli przedsiębiorca nie jest specjalistą w zakresie rynku energetycznego, warto wesprzeć się pomocą doświadczonego doradcy.

Współpraca z brokerem energii jest szczególnie korzystna ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku energii. Polska obecnie przechodzi ogromną transformację energetyczną, która potrwa jeszcze przez kilka lat. Będzie to powodowane zmianami prawnymi, nowymi regulacjami unijnymi, zmianami prawa energetycznego, kolejnymi nowelizacjami ustawy o OZE i wieloma innymi. Spółki obrotu będą się dostosowywać do tych zmian i wdrażać coraz nowsze rozwiązania. Widzimy, jak ciekawe rozwiązania są już dziś na rynku, a będzie ich z pewnością więcej.

Specjaliści Elektrum dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu są w stanie tworzyć strategie zakupowe dla swoich klientów w oparciu o najnowsze i najkorzystniejsze rozwiązania, pomagając przedsiębiorcom uniknąć pułapek wynikających z rynkowych zmian oraz przygotować przedsiębiorców na zmiany, które wejdą w życie w kolejnych latach, a już zostały zapowiedziane.

Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim rozmówcą był prezes spółki Elektrum Group, niezależnego brokera energii. Myślę, że wyjaśniliśmy wszelkie sporne kwestie i rozwialiśmy obawy związane ze zmianą sprzedawcy. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu przedsiębiorcy będą bardziej otwarci na poznanie możliwości zakupu energii, jakie daje dziś rynek i być może zmienią swoje nastawienie do zmiany sprzedawcy.

D.Z.: Ja również dziękuję za rozmowę.