Coraz mniej konsumentów decyduje się na nowego sprzedawcę energii. Powodem jest słaba oferta i niewielkie oszczędności w porównaniu z już posiadaną taryfą.

Rok 2015 był świadkiem spowolnienia na rynku zmiany sprzedawcy energii tak przez gospodarstwa domowe jak i odbiorców przemysłowych. Jak pokazują pierwsze wyniki monitoringu URE za 2016 rok, trend ten nadal może się utrzymywać.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w lutym 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 970 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 995 takich zmian.

To oznaczam, że liczba odbiorców z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lutego 2016 r. zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 5,8 proc., natomiast liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła o 3,8 proc.

To bardzo słabe wyniki, które wskazują, że zmiany sprzedawcy energii wyższa niż 10 tysięcy takich przypadków miesięcznie szybko nie wrócą. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Przede wszystkim na rynku już coraz mniej walczą o klientów mali sprzedawcy energii, a batalię o nowych odbiorców przejęły największe firmy państwowe. I nie zawsze oznacza to brak zastrzeżeń do działań sprzedawców, co było często normą w przypadku „niezależnych” firm.

Na początku 2016 roku URE informował o skargach, jakie wpływają do urzędu, dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej kwestie dotyczące:

- braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
- podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,
- przymusu zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),
- braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą).


Zgłaszane są także skargi dotyczące m.in. opóźnień związanych z regularnym wystawianiem faktur, co skutkuje kumulacją należności za sprzedaż energii za dłuższy okres. Wśród Odbiorców pojawiają się zatem obawy o wstrzymanie dostaw energii z powodu nieuregulowanego rachunku lub niemożności jednorazowego zapłacenia zbyt wysokiej kwoty za zbyt długi okres.

Największa ilość skarg Odbiorców zgłaszanych do URE dotyczy działalności sprzedawców:

- Energa Obrót S.A.
- Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.
- Energetyczne Centrum S.A.
- Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Kolejnym powodem zmniejszenia zainteresowania zmianą sprzedawcy energii może być marazm, jaki cechuje ten rynek. Najwięksi gracze nie mogą jeszcze bardziej obniżyć cen energii więc dorzucają do oferty dodatkowe usługi, niekoniecznie związane z samym produktem, który sprzedają. Pojawiają się też inicjatywy oddolne, polegające na grupowej zmianie energii.

Do oferty stworzonej przez Federację Konsumentów – Energia Razem może przystąpić każdy konsument, udział jest bezpłatny, a decyzję o podpisaniu umowy podejmujemy dopiero po przeprowadzeniu odwróconej aukcji wśród zgłaszających się sprzedawców. Aukcja będzie polegała na licytacji w dół, zwycięski sprzedawca będzie musiał zaproponować cenę niższą od pozostałych sprzedawców energii. FK sprawdzi proponowane konsumentom zapisy umów, aby zapewnić przejrzyste i uczciwe warunki sprzedaży energii elektrycznej. Niestety aukcja, która miała mieć miejsce w lutym nie odbyła się, a to oznacza, że zainteresowanie i tą ofertą może być znikome. Najbliższe miesiące pokażą, czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej ma jeszcze sens, choć jeśli na rynku nie pojawi się znacząca zachęta dla odbiorców – sens zmiany sprzedawcy przestanie istnieć.