Od 19 września zacznie obowiązywać 12-proc. obniżka cen prądu dla gospodarstw domowych. W praktyce oznacza to niższy roczny rachunek nawet o 125 zł, czyli de facto jedną płatność za prąd mniej w skali roku

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego, wprowadzająca dla gospodarstw domowych premię w rachunkach za energię elektryczną, sprawia, że sprzedawcy energii będą zobowiązani do udzielenia im w tym roku jednorazowego upustu.

Będzie to możliwe po spełnieniu przez gospodarstwo domowe jednego z sześciu warunków, określonych w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska. Chodzi o wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach czy potwierdzeniu poprawności swoich danych u sprzedawcy energii. Poza tym wśród warunków znalazło się zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy, między styczniem a wrześniem 2023 r., zużycia energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r., posiadanie prosumenckiej instalacji OZE czy korzystanie z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej tarczy solidarnościowej. Ostatni z warunków dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników.

W związku z zablokowaniem przez opozycyjny Senat ustawy, która zakładała 5-proc. obniżkę cen za energię elektryczną, zużytą w 2023 r., rząd postanowił wprowadzić alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu obowiązku przyznania gospodarstwom domowym przez sprzedawców energii upustu w wysokości ponad 120 zł. My dotrzymujemy słowa i chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen energii elektrycznej – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych mogą obniżyć kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 0,4140 gr za 1 kWh. Tym samym maksymalna obniżka należności za energię elektryczną może wynieść 125 zł.

Dla statystycznej rodziny, zużywającej prąd na przeciętnym poziomie, nowy mechanizm wsparcia przekłada się na równowartość rachunku za jeden miesiąc.
Przysługujące w ramach rządowego wsparcia upusty mają zostać rozliczone przez sprzedawców jeszcze w tym roku.

Warto zauważyć, że to kolejne już rozwiązanie zapewniające odbiorcom zmniejszenie kosztów energii. Do końca roku obowiązuje bowiem rządowa tarcza solidarnościowa, która zamroziła ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Po ostatnim zwiększeniu limitów zużycia tarcza zapewnia gospodarstwom domowym rocznie od 3 tys. do nawet 4 tys. zł oszczędności na rachunkach za prąd, w zależności od przysługującego im limitu.

Energia zużyta przez odbiorców indywidualnych poniżej limitu kosztuje tyle, co w ubiegłym roku, czyli ok. 41 gr za 1 kWh netto.

Dodatkową ochroną przed wzrostem cen energii zostały również objęte samorządy, odbiorcy wrażliwi oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tej kategorii odbiorców rząd zdecydował o obniżeniu od października ceny energii z ok. 78 gr do 69 gr za 1 kWh.

PAO