Poznaliśmy wyniki Orlen S.A. za drugi kwartał. Koncern multienergetyczny wypracował prawie 74,6 mld zł przychodu i 4,5 mld zł zysku. Niemal połowa z tego przychodu – bo 46% – pochodzi z działalności na rynkach zagranicznych. Trudno też obronić tezę o „nadmiarowych zyskach” Orlenu.

Wyniki z jednej strony są efektem przejęć zrealizowanych w ramach budowy koncernu multienergetycznego, z drugiej strony owocem dobrej koniunktury. Wszystkie europejskie koncerny osiągnęły w drugim kwartale bieżącego roku dobre wyniki. Shell odnotował 5,1 mld USD zysku netto, a BP 1,8 mld USD zysku netto. To pokazuje, że ten biznes jest mocno uwarunkowany koniunkturą, a nie wydarzeniami krajowymi, co sugeruje część polityków. Świadczy o tym zresztą wypracowywanie przez Orlen niemal połowy przychodu za granicą.

Trudno oczywiście porównywać wyniki rok do roku, skoro w roku poprzednim Orlen był jeszcze przed połączeniem z Lotosem i PGNiG. Natomiast nie zmieniła się sama struktura zysków – zysk netto stanowi około 6% przychodów i trudno nazwać go „nadmiarowym”. Podobnie, jak nie broni się teza o „łupieniu” kierowców przez koncern: sprzedaż detaliczna na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za około 1% całego zysku operacyjnego spółki, a wyniki pokazują, że wynik detalu spółki obciążają niższe marże na paliwach. W porównaniu do tego samego okresu 2022 r. (jeszcze przed fuzją) Orlen zarobił na detalu o 35 mln zł mniej.

Analizując wyniki Orlenu ważne jest także spojrzenie na nie z szerszej perspektywy. Spółka potrzebuje olbrzymich środków na dostosowywanie się do wymogów unijnych przepisów w ramach pakietu Fit for 55. Dlatego stabilny dochód jest kluczowy, aby zakończyć ten proces z sukcesem. W tym roku koncern przeznaczy 36 mld zł na realizację projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne. To niemal dwa razy tyle, ile w roku 2022. Przedstawiciele koncernu deklarują, że główny nacisk kładziony jest na rozwój OZE oraz małej energetyki jądrowej. Łączne nakłady inwestycyjne Orlenu z lat 2015-2023 mają wynieść ponad 93 mld zł.

Piotr Maciążek,
ekspert rynku paliwowo-energetycznego