- Od węgla nie odchodzimy, ale mamy w Polsce zaawansowane prace nad czystymi technologiami wykorzystania tego surowca. Pokaz naszej myśli technicznej w tym zakresie na COP 21 zrobił duże wrażenie. Myślę, że ten kierunek powinniśmy kontynuować - uważa minister energii, Krzysztof Tchórzewski.
Mamy nową ustawę o górnictwie dopuszczającą możliwość zamykania kopalń. Po co takie regulacje?
Chciałbym jasno podkreślić, że intencją tej regulacji nie jest zamykanie kopalń. Rozwiązuje ona kwestie przekazywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń części obiektów górniczych ze względu na wycofanie z eksploatacji. Należy odróżniać obiekt górniczy i kopalnię jako firmę. Obiekty górnicze, w których kończą się złoża, będą zamykane, a kopalnie – nie. Kopalnie będą się przenosić na nowe złoża. W górnictwie zamykanie części działalności jest rzeczą normalną. Ta ustawa daje nam czas na przygotowanie strategii i nowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa do 2025 r. Zakładamy, że wejdzie ona w życie w 2019 r. W perspektywie tej kadencji nie tylko będziemy kontynuować działalność naprawczą terenów pogórniczych, lecz także otwierać nowe szyby wydobywcze.