Federacja Konsumentów startuje z pierwszą na polskim rynku energetycznym akcją grupowego zakupu energii. Kampania ma polegać na stworzeniu dużej i silnej grupy konsumentów, która dzięki odwróconej aukcji uzyskuje lepsze ceny, ale również uczciwe umowy oraz łatwy proces zmiany sprzedawcy.

Jak informuje Federacja Konsumentów każdy konsument może przystąpić do grupy, udział jest bezpłatny, a decyzję o podpisaniu umowy podejmujemy dopiero po przeprowadzeniu odwróconej aukcji wśród zgłaszających się sprzedawców. Aukcja będzie polegała na licytacji w dół, zwycięski sprzedawca będzie musiał zaproponować cenę niższą od pozostałych sprzedawców energii. Każdy zainteresowany sprzedawca ma możliwość zgłoszenia się, ale może się zdarzyć, że nie każdy zostanie dopuszczony do aukcji. - Sprawdzimy proponowane konsumentom zapisy umów, aby zapewnić przejrzyste i uczciwe warunki sprzedaży energii elektrycznej – informuje Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów.

W samej kampanii przystąpienie do grupy nie zobowiązuje nikogo do podpisania umowy. Wynik aukcji również nie zobowiązuje do zmiany sprzedawcy. Ta decyzja musi być
przemyślana, dlatego każdy uczestnik grupy otrzyma po aukcji własną kalkulację możliwych do osiągnięcia oszczędności w ramach zmiany za pośrednictwem FK. Co więcej -uczestnik za nic nie płaci – ani za przystąpienie do akcji, ani za zmianę sprzedawcy, Nie ma też żadnych płatnych usług dodatkowych ani innych zobowiązań.

Znaczące plusy całego rozwiązania to umowa na czas nieokreślony, którą można rozwiązać w każdym momencie. Gwarantowana cena energii będzie minimum przez rok. Nowa oferta na kolejny okres nastąpi z wyprzedzeniem umożliwiającym rozważne podjęcie decyzji. Nie będzie również żadnych opłat stałych noszących znamiona abonamentu. W ofertach kierowanych do klientów nie może być żadnych kar umownych za rozwiązanie umowy. FK zastrzega również, brak jakichkolwiek usług dodatkowych jak ubezpieczenia. Co ciekawe nie będzie opcji na zgodę marketingową podmiotów trzecich.

- Prawo wyboru sprzedawcy to jedno z podstawowych praw konsumenta. Niestety często spotykamy się z nieuczciwymi, wprowadzającymi w błąd praktykami handlowców, które
prowadzą do podejmowania przez konsumentów niekorzystnych dla siebie decyzji, a co za tym idzie, zrażają odbiorców energii do podejmowania aktywności. Dlatego dużą szansę
upatrujemy w inicjatywie podjętej przez Federację Konsumentów. Z perspektywy nie tylko konsumenta, ale i regulatora rynku ogromną wartość mają propozycje prostych
i przejrzystych warunków umowy, bez żadnych kruczków. Jestem przekonany, że Federacja daje taką właśnie rękojmię uczciwych zasad. Liczę także na pobudzenie świadomości
konsumentów i zbudowanie dobrych praktyk na naszym rynku energii – zauważa Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który objął patronat nad kampanią.Zdaniem FK przystąpienie do grupy niesie wymierne korzyści finansowe. - Do udziału w naszej akcji zapraszamy 14 milionów polskich gospodarstw domowych. Dla nich przeprowadzimy aukcję, aby uzyskać atrakcyjną cenę energii elektrycznej, która dla wielu konsumentów stanowi znaczący wydatek w domowym budżecie. Od sprzedawców oczekujemy przejrzystych i uczciwych warunków: żadnych kar umownych, ukrytych opłat, klauzul niedozwolonych. Zweryfikujemy zapisy umowne i zmienimy je, jeśli nie spełnią naszych kryteriów – dodaje Kamil Pluskwa Dąbrowski.

Jak będzie się to odbywać?

1. Rejestracja bez zobowiązań za pomocą krótkiego formularza on-line, dostępnego na stronie: www.energiarazem.org oraz w dalszym etapie przekazanie profilu zużycia
energii elektrycznej przez każdego zapisanego uczestnika grupy - od 30 listopada 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. Możliwa jest również rejestracja w kilkudziesięciu oddziałach
Federacji Konsumentów, których adresy można znaleźć na stronie kampanii.

2. Federacja Konsumentów ustala warunki umów w imieniu wszystkich uczestników grupy.

3. Sprzedawcy zgłaszają chęć uczestnictwa do dnia aukcji.

4. Odwrócona aukcja – 28 stycznia 2016 r.

5. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualną kalkulację możliwych oszczędności – do 3
marca 2016 r.

6. Uczestnik podejmuje decyzję, czy chce zmienić sprzedawcę energii do 16 kwietnia 2016 r. Sam proces zmiany następuje na podstawie rejestracji w naszej akcji, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.

Oprac. TJ

Źródło: materiały prasowe FK, URE