"Priorytetem jest tutaj przesunięcie opcji put z obligacji. Popieramy wydłużenie okresu finansowania" - powiedział w poniedziałek Jagiełło.

JSW, która umową programu emisji obligacji z lipca 2014 r. została zobowiązana do dokonania emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do 30 lipca 2015 roku, nie dokonała emisji ze względu na niekorzystaną sytuację rynkową. W związku z tym, każdy z obligatariuszy ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji.

30 lipca 2014 roku JSW podpisała z PKO BP, BGK, ING BŚK oraz PZU FIZAN BIS 1 umowy emisji obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD. Spółka zobowiązana została do dokonania emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych.