Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat.

Na mocy zawartego porozumienia Orlen Upstream obejmie 49 proc. udziałów w ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”.

Umowa zakłada realizację uzgodnionego przez partnerów programu prac.