Są przesłanki, by spodziewać się obniżki cen gazu w najbliższym półroczu

PGNiG skierował do OAO Gazprom i OOO Gazprom Export wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Przedmiotem sporu jest zmiana warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego z września 1996 r.

Okno negocjacyjne otworzyło się w listopadzie zeszłego roku. Spółka uzyskała podstawy do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego na początku maja.

PGNiG poinformował, że przekazanie sporu do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy nie wyklucza możliwości prowadzenia rozmów na poziomie handlowym i polubownego porozumienia z dostawcą. Spółka tłumaczy, że działania podejmowane przez PGNiG mają na celu dostosowanie kontraktu do sytuacji na europejskim rynku gazu ziemnego. (PAP)

Reklama