PGNiG poinformował, że przekazanie sporu do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy nie wyklucza możliwości prowadzenia rozmów na poziomie handlowym i polubownego porozumienia z dostawcą.

"Działania podejmowane przez PGNiG mają na celu dostosowanie kontraktu do sytuacji na europejskim rynku gazu ziemnego" - dodano.

Spółka podała, że na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie wartości przedmiotu sporu oraz terminu jego zakończenia.