Przed nami kolejna podwyżka opłaty kogeneracyjnej. Dlaczego jest tak ważna? Opłata ta wspiera rozwój zielonej energii i oszczędności w energetyce. Czy jej podwyższenie będzie miało wpływ na wysokość naszych rachunków za prąd?

Opłata kogeneracyjna 2023 - ile wynosi?

Jest już najnowszy projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej. Na rok 2023 ma ona wynosić 4,96 zł/MWh dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Warto przypomnieć, że w 2022 roku wysokość tej stawki była o 90 groszy niższa. Projekt został przekazany do konsultacji.

Czym jest opłata kogeneracyjna?

Opłata kogeneracyjna została wprowadzona w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Opłata ta, jest jedną ze zmiennych opłat widniejących na naszych rachunkach za energię elektryczną. Jest to opłata dystrybucyjna, wyrażana w zł/kWh.

Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja to jednoczesna produkcja energii cieplnej i elektrycznej przez elektrociepłownie, w jednym procesie technologicznym. Tym samym producent ciepła nie musi zakapować energii elektrycznej do produkcji ciepła, może ją także wytwarzać.

Dla przedsiębiorstw, odbiorców, jak również dla środowiska naturalnego jest to bardzo ekologiczna i oszczędna forma produkcji energii. Eksperci firmy Duon szacują, że w przypadku kogeneracji, oszczędności mogą sięgać nawet 40 procent, w stosunku do konwencjonalnych metod. Nie dziwi więc fakt, że państwo polskie dotuje w formie premii kogeneracyjnej firmy, które zdecydują się na ten efektywny sposób produkcji.

Opłata kogeneracyjna w górę. Czy rachunki za prąd będą wyższe?

W najnowszym projekcie rozporządzenia MKiŚ określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023 na poziomie 4,96 zł/MWh. Jest to o 90 groszy więcej niż w 2022 roku. Czy zmieni to wartość rachunków za prąd?

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej nieuwzględniająca ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla przedsiębiorstw energochłonnych wynosi 11,02 zł/MWh. Jednakże zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy odbiorcy energochłonni uprawnieni są do ulgi w opłacie kogeneracyjnej, której wielkość zależy od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Stawka opłaty kogeneracyjnej uwzględniająca ulgi dla odbiorców energochłonnych wynosi 12,26 zł/MWh, co stanowiłoby średnie obciążenie w wysokości ok. 30,65 zł/rok/gospodarstwo domowe – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do projektu.

W celu ochrony odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem rachunków za energię elektryczną podjęto działania w celu ustalenia poziomu stawki opłaty kogeneracyjnej na 2023 r. na takim poziomie, który nie będzie powodować wzrostu średniej ceny energii elektrycznej.

Jak informuje Ministerstwo, wzrost stawki opłaty kogeneracyjnej zostanie skompensowany planowaną zmianą wysokości stawki opłaty OZE na rachunkach odbiorców końcowych, co sprawi, że sumaryczne obciążenie energii elektrycznej tymi opłatami nie zmieni się.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.