Bruksela ma ocenić czy wsparcie dla górnictwa planowane przez rząd w Warszawie jest zgodne unijnymi regulacjami.

Zgodnie z unijnymi przepisami pomoc publiczna może zostać przyznana dla niekonkurencyjnych kopalń węgla z planowaną datą zamknięcia na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez rząd. Środki mają być wtedy przeznaczone na pokrycie strat związanych z likwidacją kopalni czy kosztów wynikających z przekwalifikowania pracowników i innych świadczeń socjalnych. Zielone światło dla tego typu działań musi dać Komisja Europejska.

Wstępne wyjaśnienia dotyczące wsparcia dla sektora węgla kamiennego w Polsce oraz restrukturyzacji kopalń przedstawił niedawno w Brukseli pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk. Kolejne spotkanie z unijnymi urzędnikami ma się odbyć po tym, jak Komisja zapozna się z polskim wnioskiem.