- Liczymy, że podjęte działania konsolidacyjne pozwolą na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, w szczególności w zakresie instalacji produkcyjnych łączonych spółek i przyniosą oszczędności w przyszłym funkcjonowaniu Orlen Południe - powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. produkcji Krystian Pater, cytowany w komunikacie. 

Równocześnie w przypadku Rafinerii Trzebinia zdecydowano o połączeniu z dwiema spółkami zależnymi: Fabryka Parafin Naftowax i Zakładowa Straż Pożarna.

- Przeprowadzone działania konsolidacyjne są zgodne ze strategią koncernu zakładającą sukcesywną optymalizację struktury grupy Orlen. Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze ściśle ze sobą współpracują w ramach bieżącej działalności. Od ubiegłego roku łączy je również unia personalna na poziomie zarządu - czytamy w komunikacie.

Połączenia zostaną dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na Rafinerię Trzebinia, z równoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji dla dotychczasowego jedynego akcjonariusza Rafinerii Nafty Jedlicze, czyli PKN Orlen. Rejestracja połączenia powinna nastąpić z początkiem 2015 roku. W następstwie realizowanego obecnie wykupu przymusowego ok. 0,54% akcji Rafinerii Trzebinia docelowo jedynym akcjonariuszem przyszłej Orlen Południe zostanie PKN Orlen. 

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.