Tauron rozpoczął kolejny etap prac dotyczących budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MWe i ok 250 MWt w Elektrowni Łagisza.

"Biorąc pod uwagę aspekty geopolityczne i wyzwania związane z zapewnieniem stabilności dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji polskiej energetyki, rozpoczynamy proces analizy możliwości budowy nowej jednostki gazowo-parowej w Elektrowni Łagisza. Na jego podstawie podejmiemy decyzję, co do możliwości realizacji tego projektu" – poinformował we wtorek wiceprezes Tauron Polska Energia Jerzy Topolski.

Reklama

Prezes zaznaczył, że na obecnym etapie pozyskane zostaną oferty cenowe od potencjalnych wykonawców, które będą podstawą do wykonania finalnych analiz opłacalności przedsięwzięcia.

Zwrócono uwagę, że realizacja projektu jest uzależniona od dwóch najważniejszych czynników. Pierwszy z nich to korzystne rozstrzygnięcia na aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r. Drugim czynnikiem jest określenie możliwości zapewnienia stabilnych dostaw gazu, poza rynkiem wschodnim, ze stabilnym algorytmem cenowym, gwarantujących oczekiwany poziom rentowności - podkreślono.

"Agresja Rosji na Ukrainę oraz jej gospodarcze i energetyczne konsekwencje potwierdzają, że dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, a szczególnie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom aglomeracji śląskiej, powinniśmy dysponować maksymalnie zróżnicowanym miksem energetycznym. Realizowane w ostatnich latach inwestycje, takie jak budowa gazociągu Baltic Pipe czy rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu sprawiają, że od stycznia 2023 r. Polska będzie uniezależniona od gazu z Rosji" – stwierdził Jerzy Topolski.

Dodał, że wszelkie krajowe strategie dotyczące transformacji polskiej energetyki zakładają powstanie nowoczesnych jednostek gazowo-parowych, które dzięki wysokiej sprawności, w tym w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła i pary technologicznej, mogą również stanowić efektywne wsparcie dla źródeł OZE.

Nowy blok gazowo-parowy, w przypadku realizacji inwestycji, uzupełni niedobory mocy powstałe w konsekwencji konieczności wyłączenia najstarszych (pochodzących z lat 70-tych), wyeksploatowanych bloków węglowych. W ten sposób zabezpieczy dostawy nie tylko ciepła dla aglomeracji śląskiej, ale też dostawy energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron jest największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 roku akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. (PAP)

autor: Anna Bytniewska