Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy, która ma usprawnić inwestycje zwiększające dostępność magazynów ropy naftowej i jej produktów. Nowe przepisy mają ułatwić rozbudowę magazynów w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw „Góra”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym przygotowało ministerstwo aktywów państwowych. Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie, rząd chce wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez usprawnienie procesów inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe. Dzięki nowym rozwiązaniom, ułatwiona i przyspieszona zostanie rozbudowa oraz modernizacja pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw „Góra”, które wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów naftowych zwiększą zdolność magazynu kawernowego (podziemnego) do przechowywania oraz podaży na rynek tych surowców i produktów.

W komunikacie wskazano, że inwestycja jest konieczna m.in. ze względu na zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych dla sektora naftowego, a także potrzebę zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych. Zauważono przy tym, że Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” jest obecnie jedynym magazynem kawernowym w Polsce, który jest niedostosowany w pełnym zakresie do wymagań ustawowych określających dostępność zgromadzonych w magazynie zapasów.

Jak podano, PMRiP „Góra” zostanie zmodernizowany tak, aby zwiększyć jego możliwości operacyjne do ok. 6 mln m sześc. (łącznie dla ropy i paliw). Inwestycja polega na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) m.in.: części magazynowej w PMRiP „Góra”, części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie, nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim, istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A, otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury magazynowej i przesyłowej przełoży się na sprawność zaopatrzenia rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych. Chodzi także o zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym” – podkreślono.

Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym zostaną sfinansowane ze środków inwestora – spółki PKN ORLEN S.A. lub innej spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN. Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec