Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało pięćsetny ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie, której jest wyłącznym użytkownikiem, podała spółka. Łączny wolumen sprzedaż z Kłajpedy w I połowie br. wyniósł 4 558 ton skroplonego gazu ziemnego, co odpowiada 69 365 MWh energii.

Łączny wolumen sprzedaży z Kłajpedy od początku użytkowania stacji przeładunkowej przez PGNiG - od kwietnia 2020 roku - przekroczył już 9 tys. ton LNG. W samym pierwszym półroczu 2021 roku sprzedaż z Kłajpedy wyniosła 4 558 ton skroplonego gazu ziemnego, co odpowiada 69 365 MWh energii, poinformowano.

"Rośnie dynamika naszej sprzedaży LNG z Litwy. Widać to na przykładzie pół tysiąca ładunków. W ciągu pierwszego roku użytkowania stacji w Kłajpedzie wyjechało stamtąd około 300 autocystern z naszym gazem. Zaś sprzedaż kolejnych około 200 ładunków zajęła nam już tylko niespełna cztery miesiące. Rosnący popyt na skroplony gaz ziemny związany jest z między innymi z coraz większą liczbą stacji regazyfikujących LNG, z których ponad 20 działa w województwach podlaskim i mazowieckim, a więc w rejonach będących w zasięgu stacji w Kłajpedzie" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie, która należy do Klaipedos Nafta. W tym czasie odebrało już tam sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego. LNG po przeładowaniu do autocystern wyjeżdża do odbiorców. Wśród kontrahentów jest spółka PGNiG Obrót Detaliczny, dla której ładunki LNG wożą z Litwy autocysterny firmy Gas-Trading należącej do Grupy PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.