“Nie podnosimy opłaty paliwowej, nie będziemy jej też obniżać, z tego względu, że zależy nam na tym, aby inwestycji infrastrukturalnych było w Polsce jak najwięcej” - powiedział Weber.

Dodał, że opłata paliwowa to główny składnik wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, który służy do tego, aby realizować najważniejsze, strategiczne inwestycje drogowe, które polegają na budowie dróg szybkiego ruchu i autostrad.

“Jeśli ktoś wzywa do tego, żeby zawiesić, czy obniżyć opłatę paliwową to wzywa do wycofania tych inwestycji, niebudowania dróg szybkiego ruchu do niewybudowania obwodnic w ciągu dróg krajowych” - powiedział Weber.

Reklama

Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy.