Ministerstwo Klimatu i Środowiska kończy pracę nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Z naszych informacji wynika, że projekt będzie gotowy jeszcze w tym lub kolejnym miesiącu.
Dokument ma nadać prezesowi URE uprawnienia do zatwierdzania zmiany taryf „w sposób szybki, bez konieczności badania i analizowania całej taryfy dla ciepła”. W praktyce oznacza to, że podwyżki mogą nas dotknąć jeszcze przed końcem roku.