O prawie 38 proc. rośnie taryfa na przesył gazu gazociągiem jamalskim. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w poniedziałek odwołanie spółki EuRoPol Gaz od decyzji Prezesa URE ws. taryfy na gazociągu jamalskim na 2020 r., co oznacza, że taryfa ta wejdzie w życie.

Stawki taryfy na 2020 r. są o niemal 38 proc. wyższe od stawek taryfy z 2017 r., która dotychczas obowiązywała w rozliczeniach za przesył gazu gazociągiem jamalskim.

O wyroku poinformowały zarówno URE, jak i EuRoPol Gaz. Zgodnie z orzeczeniem sądu, decyzja Prezesa URE z maja 2019 r. ws. taryfy na 2020 r. stała się prawomocna i taryfa wchodzi w życie w poniedziałek.

Ostatnią prawomocna taryfą była ta na 2017 r., ponieważ decyzje taryfowe Regulatora na 2018 i 2019 r. były zaskarżane przez EuRoPol Gaz. Podobnie było z decyzją ws. taryfy na 2020 r., której dotyczy poniedziałkowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego.

W czerwcu 2020 r. Prezes URE zatwierdził taryfę EuRoPol Gazu na 2021 r. Również i ta decyzja została przez spółkę zaskarżona i do uprawomocnienia się nie obowiązuje.

Oznacza to, że do czasu rozstrzygnięcia sądowego w tej sprawie, obowiązywać będzie ostatnia prawomocna taryfa, czyli ta na 2020 r.

EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku.

Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni Gaz-System, w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju 2020 r. jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.