W piątek, 6 czerwca o godz. 9.50 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa w sprawie uchwały w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała została zaskarżona przez dwie osoby prywatne. Fundacja ClientEarth, zajmująca się ochroną środowiska i zaangażowana w działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji w Krakowie złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika – wniosek będzie rozpatrzony na rozprawie 6 czerwca.

Zdaniem Fundacji zaskarżona uchwała jest w pełni zgodna z prawem. Określenie rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na terenie Krakowa ma na celu zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko (łącznie z wpływem na zdrowie ludzi) i na zabytki, w szczególności, że dotychczas prowadzone działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zaś wysokość poziomów szkodliwych substancji w powietrzu znacznie przekracza poziomy prawnie dozwolone.