Czy nasz system wsparcia zielonej energii stanowi niedozwoloną pomoc publiczną? Komisja Europejska do tablicy wezwała Ministerstwo Gospodarki oraz UOKiK

– Komisja Europejska wystąpiła o przedstawienie informacji dotyczących skargi w sprawie SA.37224 (sygn. akt 2013/CP). Prośba Komisji skierowana do władz polskich zawiera pytania dotyczące zasadności udzielania systemowego wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz energetyki wodnej – potwierdza Mariusz Kozłowski z wydziału prasowego resortu gospodarki.

Niesprawiedliwość i dyskryminacja