Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister gospodarki Słowacji Tomas Malatinsky podpisali umowę międzyrządową ws. wsparcia realizacji gazociągu Polska-Słowacja, który zapewni większą dywersyfikację dostaw gazu i zapewni Polsce lepszy dostęp do hubu gazowego w Baumgartem, podało Ministerstwo Gospodarki.

Na mocy umowy, polski i słowacki rząd będą zobowiązane m.in. do współpracy na rzecz budowy projektu przez spółki oraz monitorowania postępów w jego realizacji. Będą także podejmować wspólne działania na szczeblu UE w celu uzyskania dofinansowania z budżetu UE oraz koordynacji procedur krajowych i europejskich dotyczących inwestycji.

Spółki Gaz-System S.A. i słowacki Eustream as z kolei będą zobowiązane do przedstawienia harmonogramu prac, a także pełnienia funkcji operatorskich na wybudowanym gazociągu.

"Gazociąg Polska-Słowacja to szansa na większą dywersyfikację i stabilność dostaw gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto nowe połączenie zapewni Polsce lepszy dostęp do hubu gazowego w Baumgartem oraz umożliwi eksport naszego gazu z terminala LNG w Świnoujściu w kierunku południowym" - podało MG na stronach internetowych.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego, podpisanie umowy zwiększa szanse na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez spółki realizujące gazociąg Gaz-System i słowacki Eustream. Jest także dodatkowym atutem w staraniach o dofinansowanie dla projektu z funduszy unijnych.

Polski rząd na wniosek ministra gospodarki wydał zgodę na podpisanie 'Umowy międzyrządowej ws. wsparcia realizacji gazociągu Polska-Słowacja' w październiku br. Kilka dni wcześniej analogicznej zgody udzielił rząd Słowacji.

W listopadzie ub.r. ministrowie gospodarki Polski i Słowacji podpisali list intencyjny w sprawie budowy połączenia gazowego Polska – Słowacja. Połączenie, którym przesyłane może być ok. 5 mld m3 gazu rocznie, ma zwiększyć dywersyfikację i pewność dostaw błękitnego paliwa.